Leiden gaat definitief stoppen met het wegpompen van grondwater bij de voormalige vuilstortplaats De Bult

Park de Bult. Tussen 1964 en 1977 werden er olieresten, chemicaliën en zware metalen gedumpt.© Foto Taco van der Eb

Gertjan van Geen
Leiden

De gemeente Leiden gaat definitief stoppen met het wegpompen van grondwater bij de voormalige vuilstortplaats De Bult om de verontreiniging te beheersen. Een second opinion sterkt het stadsbestuur in die mening en bovendien kan het terugkomen op de schriftelijke toezegging dat verontreiniging van de Bult ’eeuwigdurend beheerst wordt’.

Dat blijkt uit een brief aan de omwonenden van De Bult en wielervereniging Swift, die haar trainings- en wedstrijdparcours op de voormalige stortplaats heeft liggen. Zij worden dinsdag 16 november geïnformeerd over de nieuwe plannen.

Chemicaliën

De Bult ligt tussen de Willem van der Madeweg, de wijk Roomburg en het kanaal. De bodem is verontreinigd doordat op de vuilstortplaats daar tussen 1964 en 1977 ook olieresten, chemicaliën en zware metalen werden gedumpt. Afgraven en saneren van de opgehoogde berg werd rond de eeuwwisseling geraamd op 130 miljoen euro, een veel te dure klus. Om de verontreiniging te beheersen, werden in de jaren tachtig damwanden om de afvalberg geslagen. Toen rond de eeuwwisseling nieuwbouwwijk Roomburg naast De Bult verrees, werden de ’beheersmaatregelen’ opgevoerd. Het grondwater werd verlaagd door de inzet van acht pompen en dat grondwater werd ook nog eens met peilbuizen op vervuiling gecontroleerd. Het onttrokken grondwater wordt geloosd op de riolering.

(Tekst gaat door onder de foto)

De beheerskosten voor pompen en testen bedragen meer dan een ton per jaar. Het Rijk betaalde daaraan mee, maar toen Leiden het bedrag zelf moest gaan ophoesten, wilde het stadsbestuur ook het pompen en de controles op een laag pitje zetten. Er was al geruime tijd ’geen verontreiniging aangetroffen die de signaalwaardes te boven gaat’, zo werd in 2018 gemeld.

Efficiënter

Onderzoeken naar een efficiënter en toch milieuhygiënische manier, leerde dat het wegpompen van het grondwater niet noodzakelijk is. Het gemeten grondwater rondom de stort is niet of nauwelijks verontreinigd, en het onttrokken water uit de stort zelf ook niet. Dat stelde omwonenden nog niet gerust. Zij eisten een second opinion en kregen die. Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Deltares en adviesbureau Tauw voerden een nieuw onderzoek uit, waaruit blijkt dat de gewenste aanpak verantwoord is.

Om tot de nieuwe aanpak te komen, is wel instemming nodig van de Omgevingsdienst. Bovendien speelt er een juridische kwestie. De gemeente maakte schriftelijke afspraken over eeuwigdurende beheersing en moet daar nu op terugkomen. Dat kan, volgens een advocatenkantoor, op basis van belangenafweging.

In het nieuwe plan wordt ook een ’terugvalscenario’ opgenomen, indien er toch weer sprake is van een verspreiding van de vervuiling. ’De beschreven aanpak wordt stapsgewijs en gecontroleerd gerealiseerd. Zo blijven de beheervoorzieningen voorlopig ’stand-by’, zodat er nooit oncontroleerbare risico’s kunnen ontstaan. Pas als uit monitoring over een reeks van jaren blijkt dat geen milieuhygiënische risico’s ontstaan, zal de nazorg definitief worden afgebouwd’, laat de gemeente weten.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.