Opknapbeurt Raadsherenbuurt en Vogelwijk in Leiden: Nachtegaallaan blijft mogelijkheid voor automobilisten om wijk te verlaten

De Nachtegaallaan wordt ten dele een fietsstraat, automobilisten kunnen de wijk via de Rijnsburgerweg wel verlaten.

De Nachtegaallaan wordt ten dele een fietsstraat, automobilisten kunnen de wijk via de Rijnsburgerweg wel verlaten.© Foto Hielco Kuipers

Gertjan van Geen
Leiden

Ook na de grondige opknapbeurt van de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk kunnen automobilisten via de Nachtegaallaan de wijk verlaten. Het voornemen van het Leidse gemeentebestuur om er een fietsstraat van te maken, is op nadrukkelijk verzoek van de bewoners definitief gesneuveld.

De Raadsherenbuurt en de Vogelwijk zijn in navolging van het Houtkwartier-oost, Noorderkwartier, Professorenwijk-oost en Gasthuiswijk-Haagweg-zuid de volgende twee wijken die verduurzaamd en vergroend gaan worden. Dat begint met de vervanging van het bestaand riool voor een dubbel rioolstelsel. Daarbij wordt het regenwater gescheiden van het vuile tapwater opgevangen en afgevoerd. Omdat regenwater schoon is, verlicht dat de druk op de waterzuivering.

De hele wijk wordt vergroend. Er wordt in totaal zo’n 1760 vierkante meter aan bomen, struiken en anderszins toegevoegd aan de openbare ruimte. Daarnaast worden alle parkeervakken, zo’n 6000 vierkante meter in totaal, ’gegrasfalteerd’. Bestaande tegels en stenen worden vervangen voor grasbetontegels, waardoor water bij hevige regenbuien mede wordt afgevoerd via de parkeerplekken. De stenen worden vervolgens hergebruikt in de wijk of op andere plekken in de stad. Eventueel te verwijderen bomen dragen ook bij in de circulariteit, met dien verstande dat het hout gebruikt gaat worden in straatmeubilair. Netto komen er dertig bomen bij.

Qua veiligheid voor auto en fietser krijgen de kruispunten met de Rijnsburgerweg een nieuwe inrichting. Hoewel wethouder Ashley North (verkeer, GroenLinks) van mening was dat van de Nachtegaallaan een fietsstraat maken daarvoor de juiste oplossing was, brachten de bewoners hem op andere gedachten. In een bewonersenquête werd die optie met een forse meerderheid weggestemd: 123 tegen 277. Daarbij gaven vooral de oudere bewoners aan dat een uitrit met verkeerslicht, zoals die op de kruising met Rijnsburgerweg en Warmonderweg, een veiliger gevoel geeft. Het deel van de Nachtegaallaan tussen de Wassenaarseweg en volkstuinencomplex het Zonneveld, wordt wel geschoond van auto’s.

De andere in- en uitgang van de wijk, die bij de Lijsterstraat, gaat ook op de schop. Er komt een ’knik’ in het fietspad, zodat auto’s bij het oversteken van dat fietspad niet meteen de Rijnsburgerweg oprijden, maar zich eerst kunnen opstellen. Het ontbreken van zo’n plek heeft in het verleden tot ongelukken geleid.

In september nemen de werkzaamheden een aanvang. De uitvoering van het project, waarvoor Leiden ongeveer negen miljoen euro heeft uitgetrokken, duurt twee jaar.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.