Onderzoek naar misstanden in danssector begin 2022 van start. Zelfde bureau als in turnen gaat doorlichting ’versnipperd landschap’ doen

Onderzoeker Marjan Olfers, tevens hoogleraar sport en recht.© Foto ANP/Jeroen Jumelet

Marco Knippen
Den Haag

Begin volgend jaar start een onafhankelijk onderzoek naar (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) wordt de vermoedelijk opdrachtgever, terwijl de financiering voor rekening komt van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Het bureau Verinorm, dat eerder ook de turnsport onder de loep nam, gaat de doorlichting doen. De verwachting is dat de rapportage zeker een half jaar in beslag zal nemen. ,,Het concrete voorstel ligt er’’, aldus hoofdonderzoeker Marjan Olfers. ,,Qua aard en omvang van het onderzoek moet je denken aan Ongelijke leggers (het turnrapport, red.). Het zal ook via dezelfde wetenschappelijke methodiek gaan. Belangrijk verschil is dat het een meer versnipperd landschap betreft.’’

’Cultuur van verkrachting’

Begin juli getuigde klokkenluider Kim Koumans en in haar kielzog tien dansers uit het latin dance in deze krant over seksueel misbruik, fysiek, verbaal en emotioneel geweld, financiële uitbuiting, manipulatie en chantage. Een Franse wetenschapper, die een studie verrichtte naar de choreografie van de diverse stijldansvormen, sprak zelfs van een ’cultuur van verkrachting’. Bovendien beschuldigden twee dansers, onder wie Koumans, de voorzitter van de Nederlandse tak van de World Dance Council van het verzwijgen van #MeToo-meldingen. Na die publicatie melden zich vele tientallen dansers, coaches en juryleden bij Koumans met uiteenlopende voorbeelden van (seksueel) wangedrag. Deze dansers zijn niet alleen afkomstig uit de latin-hoek.

Lees ook: Aangerand buiten de spotlights. Seksuele intimidatie in de wereld van de Latin Dance

In oktober gaf demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS al aan achter een onafhankelijk onderzoek te staan. Omdat het dansen deels onder VWS en gedeeltelijk onder OCW valt, vergde dat daarentegen extra overleg.

Door de volharding van met name Koumans zijn nu de laatste obstakels weggenomen. Achter de schermen bleef zij de afgelopen maand politici en ambtenaren wijzen op de gedane toezegging.

Nu de onderzoeksopdracht donderdag in een nieuw kamerdebat zal worden bekrachtigd, overheerst bij Koumans de opluchting. ,,Ik voel me gehoord en serieus genomen. Dit is een vorm van erkenning van het onderliggende leed’’, aldus de oud-danser die zelf slachtoffer werd van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag inclusief seksueel misbruik. ,,Daarom beschouw ik het als een mijlpaal, al hoop ik natuurlijk dat het beeld wat ik en anderen hebben naar buiten hebben gebracht wordt bevestigd. Want de danswereld is, wat mij betreft, aan een drastische omwenteling toe. Er is nu te veel sprake van scheve gezagsverhoudingen en daaruit voortvloeiend machtsmisbruik.’’

Afhankelijkheidspositie

Waarom de misstanden in de danswereld pas nu – schoorvoetend – aan het licht komen, heeft alles te maken met de afhankelijkheidspositie van dansers, denkt Koumans. ,,Velen voelen een emotioneel intense binding, juist ook vanwege het artistieke karakter. Dat maakt ze op zielsniveau kwetsbaar. Om niet te worden verstoten, cijferen ze zichzelf weg en tolereren de excessen.’’

Meer nieuws uit Sport

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.