Hoogheemraadschap van Rijnland gaat aan de slag met lachgas en methaan

Rioolwaterzuiveringen leveren door de uitstoot van lachgas en methaan een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde.

Rioolwaterzuiveringen leveren door de uitstoot van lachgas en methaan een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde.© Archieffoto Taco van der Eb

Ruud Sep
Leiden

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat onderzoeken hoe de uitstoot van lachgas en methaan door rioolwaterzuiveringen ingrijpend kan worden verminderd.

Bij de waterzuiveringen komen grote hoeveelheden van de twee gassen vrij. Terugdringing van die uitstoot is hard nodig om aan de milieudoelstellingen van het hoogheemraadschap te kunnen voldoen. Lachgas en methaan zijn zware broeikasgassen en worden daarom meegeteld bij de CO2-uitstoot van het schap. Rijnland heeft zich ten doel gesteld om al in 2030 die uitstoot met 49 procent te verlagen. Dat doel is onhaalbaar zonder een serieuze aanpak van de uitstoot van lachgas en methaan.

15 kilometer autorijden, of een ballonnetje lachgas

Het broeikaseffect van methaan is ongeveer 25 keer groter dan dat van CO2, lachgas is zelfs ruim 250 keer sterker, waardoor een ballonnetje lachgas gelijk staat aan vijftien kilometer auto rijden. Omgerekend naar CO2 is de uitstoot van de rioolwaterzuiveringen goed voor driekwart van de totale bijdrage van Rijnland aan de opwarming van de aarde.

Niet voor niets staat de aanpak van de twee gassen boven aan het prioriteitenlijstje van de Rijnlandse klimaatdoelen. Hoe het probleem het best kan worden opgelost, is nog niet duidelijk. Rijnland houdt er rekening mee dat het hoogheemraadschap zelf op zoek moet naar innovatieve aanpassingen van de rioolwaterzuiveringen.

Mest

Al een stuk verder is de ontwikkeling van technieken om fosfaat terug te winnen uit het slib dat achterblijft in de waterzuivering. Fosfaat is een onmisbare meststof, waarvan de voorraad beperkt is en waarbij terugwinning dus steeds belangrijker wordt. Het zuiveringsslib van de Rijnlandse rioolwaterzuiveringen is jaarlijks goed voor een enorme hoeveelheid fosfaat: 883.000 kilo. Bij de HVC, de Alkmaarse vuilverbrander waar Rijnland een belang in heeft, wordt al gewerkt aan het terugwinnen van fosfaat uit de vliegas die overblijft na verbranding van zuiveringsslib. Volgens Rijnland is het ’belangrijk om hier prioriteit aan te geven’.

Winstgevend

In 2050 wil het schap alle grondstoffen volledig terugwinnen uit het afvalwater, dus niet alleen het fosfaat. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt gedacht aan de bouw van ’grondstoffenfabrieken’ bij de zuiveringen. Het idee is dat die fabrieken op termijn weleens winstgevend zouden kunnen zijn, omdat ze schaarse en daarmee waardevolle stoffen uit het rioolwater filteren. Rijnland heeft haast met het uitwerken van het idee van de grondstoffenfabriek, omdat het de bedoeling is dat de nieuw te bouwen zuivering in de Haarlemse Waarderpolder al zo’n fabriek krijgt. De nieuwbouw in Haarlem moet volgens plan in 2027 in gebruik worden genomen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.