Dorpsraad Woubrugge is verbaasd dat gemeente Kaag en Braassem kans op woningbouw in kern niet zelf grijpt

Een willekeurig kassencomplex.© foto ANP

Paul van der Kooij
Woubrugge

Zeer verbaasd. Dat is de Dorpsraad Woubrugge over de beslissing van B en W van Kaag en Braassem om af te zien van het recht van koop van een deel van de grond van kweker Nolina om daar woningbouw mogelijk te maken.

,,En dat terwijl de gemeente bij herhaling heeft onderkend dat dit terrein een van de weinige mogelijkheden biedt om de kern Woubrugge te versterken’’, stelt de dorpsraad in een brief aan college en gemeenteraad.

Het was ook niet voor niets dat het tot een deal kwam toen de gemeente enkele jaren geleden het recht van koop kreeg op de voormalige waterzuivering. Wanneer Nolina dat circa twee hectare grote terrein mag aankopen, krijgt de gemeente een dergelijk recht op een even groot, direct tegen de kern aangelegen terrein van de kweker.

Dat zou handig kunnen zijn voor woningbouw, maar ook voor de bouw van een Integraal Kindcentrum. Vorig jaar zomer bleek dat dat centrum op de plek van De Kinderkring komt en stelde de gemeente een apart proces in het vooruitzicht voor de ontwikkeling van het Nolina-terrein.

Hoopvol

De Dorpsraad, die wist dat het recht eind dat jaar zou verlopen, zag in ’hoopvolle verwachting uit naar deelname aan dat traject’ maar het liep anders. Net voor kerst hoorde men, via een brief die B en W aan de gemeenteraad stuurden, dat ze afzien van een eventuele koop.

Belangrijkste reden: de gemeente koopt in beginsel niet actief gronden aan voor woningbouw, maar maakt het liever mogelijk wanneer anderen met plannen komen. En in de gesprekken met Nolina begrepen ze dat het bedrijf dat inderdaad overweegt.

Hoewel de dorpsraad zeker vertrouwen heeft in ’de mannen van Nolina’ baalt ze ervan dat de gemeente ’de regie kwijt is over het proces’ . Ook stelt men dat noch inwoners noch dorpsraad zijn betrokken bij de beslissing: ,,Regelmatig worden waarderende woorden gesproken over betrokkenheid van verenigingen, vrijwilligers en inwoners in het algemeen, maar als puntje bij paaltje komt is het gemeentebestuur hun inbreng blijkbaar liever kwijt dan rijk.’’

Het gemeentebestuur zelf ziet dat anders. Mocht het inderdaad tot een ontwikkeling komen, dan zou er van alle kanten meegepraat kunnen worden. En niet alleen door de gemeente die Nolina al per brief al heeft meegegeven graag mee te denken over soorten woningen, infrastructuur, participatie en vervolgprocedures.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.