Verkiezingsprogramma: Nieuw Elan pleit voor referenda en peilingen onder straten, wijken en dorpen

Nieuw Elan-lijsttrekker André de Jeu.© foto pr

Erna Straatsma
Alphen aan den Rijn

Nieuw Elan pleit voor het houden van ’multi-optie referenda’ in straten, buurten en dorpen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Eén keer per vier jaar je stem uitbrengen is ’niet meer van deze tijd’, zegt de partij in haar verkiezingsprogramma voor 2022-2025.

Met de introductie van meerkeuzereferenda wil de grootste Alphense partij de lokale democratie verstevigen. Peilingen onder burgers kunnen het draagvlak voor de politiek vergroten, zo is de gedachte. ’Veel Alphenaren vinden politiek niet zo interessant. Maar de onderwerpen waar de politiek over beslist, spreken hen wel aan’.

Nieuw Elan ziet mogelijkheden om digitale peilingen te houden in straten, buurten of dorpen. De partij spreekt in dat verband over een ’e-democratie’. Burgers kunnen zich zo dan bijvoorbeeld uitspreken over de besteding van budgetten voor specifieke gebieden, zo staat in het 79 pagina’s tellende programma voor de raadsverkiezingen van 16 maart, met de titel: ’Een nieuwe stap voorwaarts’.

Van referenda zoals die de afgelopen jaren werden gehouden met een simpele keuze tussen ’ja’of ’nee’ is Nieuw Elan niet direct voorstander. De partij ziet meer voordelen in het voorleggen van vragen met meerdere antwoorden.

Dialoog

Er moet een ’permanente dialoog’ met burgers zijn, vindt Nieuw Elan. Wijk- en buurtraden kunnen daarbij ook een belangrijke rol spelen. De partij wil experimenteren met meer bevoegdheden voor deze organen om ’zelf thema’s op de politieke agenda te zetten’ en peilingen te houden onder de eigen achterban. Voorwaarde is dan wel dat deze organen representatief zijn voor ’de hele gemeenschap’. Dat is nu niet het geval, want dorps- en buurtraden en worden niet verkozen. Hoe Nieuw Elan de wijk- en buurtraden representatief wil maken, vermeldt het verkiezingsprogramma niet.

Het verkiezingsprogramma bevat geen ’in beton gegoten standpunten’, zo benadrukt de partij. ’Wel uitgangspunten’. Zo ziet Nieuw Elan de onroerend-zaakbelasting liever niet omhoog gaan, de hondenbelasting verdwijnen en komen windmolens ’bij voorkeur op zee’ en ’zeker niet bij dorpen of woonwijken’. De partij wil afvaldumping zwaarder bestraffen en is een groot voorstander van woningbouw in de Gnephoekpolder. Verder pleit Nieuw Elan onder meer voor de komst van een mobiele, 400-meter lange, ijsbaan in de wintermaanden en een vaarverbinding tussen het stadshart en de Zegerplas.

Volkspartij

Nieuw Elan - twaalf jaar geleden opgericht en in die tijd uitgegroeid tot de grootste partij van Alphen - werpt zich nadrukkelijk op als brede volkspartij. ’Wij zijn er voor iedereen, van links tot rechts, van arm tot rijk, van man tot vrouw en van zwart tot wit’. Nieuw Elan heeft negen van de 39 zetels in de Alphense gemeenteraad en twee wethouders: Gerard van As (woningbouw/economie) en Gert-Jan Schotanus (sport/openbare ruimte/onderwijs). Beide bestuurders willen nog graag een raadsperiode doorgaan. Lijsttrekker voor de partij is de huidige fractievoorzitter: André de Jeu. Hij voert de partij voor de derde achtereenvolgende keer aan.

Meer nieuws uit Alphen

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.