Gemeenten als Kaag en Braassem, Voorschoten en Nieuwkoop vragen kabinet dringend om openstelling niet-essentiële winkels

Paul van der Kooij
Regio

In een brandbrief doen de colleges van Kaag en Braassem en Voorschoten deze donderdag een dringend verzoek aan het kabinet om op 'de kortst mogelijke termijn' het winkelen in niet-essentiële sector weer mogelijk te maken. Als dit niet gebeurt, vrezen ze voor faillissementen van ondernemers en winkelsluitingen.

Dat zou weer kunnen leiden tot 'een minder aantrekkelijk aanbod, een verschraling van het winkelaanbod met leegstand en forse negatieve emotionele én maatschappelijke effecten voor iedereen’. Om dat schrikbeeld te voorkomen, pleiten de colleges ervoor om veilig winkelen in alle winkels toe te staan, ’zoals dat eerder is toegestaan en ook goed is gegaan’.

Voor de langere termijn is volgens de gemeenten een 'duurzaam perspectief' nodig. ,,Dat vereist een nieuw concept, waarbij inwoners en ondernemers op een zo veilig mogelijke en maatschappelijk verantwoorde manier verder kunnen. Dat is van groot belang voor de horeca, kappers, vergelijkbare dienstverleners, de culturele sector en voor tal van activiteiten. Voor sportscholen en sportverenigingen is in het kader van de gezondheid ook dringend perspectief nodig’.

Volgens de gemeenten komen veel ondernemers niet in aanmerking voor steunmaatregelen en doet het ze pijn dat ’onterecht het beeld wordt geschapen dat ze juist ruimhartig gecompenseerd worden’.

Dorpen

Nieuwkoop stuurde eerder deze week al een brandbrief waarin de gemeente aandrong op maatwerk. Zo stipte ze aan dat openstelling van winkels in dorpen zeker geen grote groepen aantrekt. ’Het zijn onze eigen inwoners die graag kleding en andere niet-essentiële goederen bij de eigen winkeliers willen kopen’. Door dat mogelijk te maken zou het kabinet meer draagvlak kunnen krijgen voor de maatregelen.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.