Kuipers laat keuze voor locaties kinderhartcentra onderzoeken

© ANP

ANP
Den Haag

Zorgminister Ernst Kuipers wil opnieuw kijken naar de twee locaties die zijn aangewezen om kinderhartchirurgie te concentreren. Hij blijft wel bij het eerdere besluit om deze zeer specialistische zorg terug te brengen van vijf naar twee ziekenhuizen. Zijn voorganger heeft Utrecht en Rotterdam daarvoor aangewezen. Kuipers is het daarmee eens maar hij is bereid „als daar goede inhoudelijke redenen voor zijn, de keuze voor de locaties te heroverwegen”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij zal de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vragen om te onderzoeken wat precies de gevolgen zijn als dit soort operaties alleen in het Erasmus MC en het UMC Utrecht plaatsvinden. Drie ziekenhuizen in Leiden, Amsterdam en Groningen die zich hier nu ook nog mee bezighouden, zouden daar mee moeten stoppen. Onder medici en onder de inwoners van vooral Noord-Nederland zijn daar grote bezwaren tegen, omdat inwoners dan ver moeten reizen om deze complexe behandelingen te krijgen.

Maar Kuipers is ervan overtuigd dat de „concentratie van de interventies bij kinderen met een aangeboren hartafwijking en de interventies bij complexe aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen, op twee locaties essentieel is om de kwaliteit en continuïteit van deze vorm van zorg te behouden en te verbeteren.” Hij wijst erop dat het gaat om de hartinterventies en niet om „alle facetten van de zorg” voor deze patiënten. Zij kunnen daarvoor wel terecht in een ziekenhuis in de regio.

De discussie over de behandeling voor mensen met aangeboren hartafwijkingen loopt al bijna dertig jaar. In 1993 bracht de Gezondheidsraad een advies uit, waarin stond dat concentratie nodig was om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen. Ook allerlei andere adviezen gingen deze kant op, schrijft Kuipers.

De kennis en expertise voor kinderhartchirurgie is versnipperd en dat „brengt serieuze risico’s met zich mee voor de kwaliteit en continuïteit van deze zorg.” Bovendien constateerde de inspectie in 2019 dat de landelijke samenwerking onvoldoende tot stand is gekomen. Ook is de uitvoering volgens Kuipers kwetsbaar, omdat er maar elf gespecialiseerde kinderhartchirurgen zijn. En die zijn verspreid over vijf behandellocaties. Dat geeft nu al problemen bij het invullen van de roosters. Ook zullen wat oudere hartchirurgen binnen afzienbare tijd afzwaaien.

Hij verwacht nog voor de zomer een analyse van de NZa over de kwestie.

Lees ook: Sluiten kinderhartchirurgie heeft forse impact op de kinder-ic van het LUMC: ’Is er wel toekomst?’

Lees ook: Artsen: centralisatie kinderhartchirurgie risico bij ongeval kind

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.