Werkloosheid daalt in Holland Rijnland, vraag naar technisch personeel stijgt

Gertjan van Geen
Leiden

De werkloosheid in de regio Holland Rijnland is het afgelopen jaar met 34 procent afgenomen. Tegelijkertijd groeit de vraag naar technisch personeel. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Naast de daling van de werkloosheid, nam het aantal werkloosheidsuitkeringen met een verstreken uitkeringsduur van minder dan 6 maanden zelfs met bijna vijftig procent af. In totaal verstrekte UWV in Holland Rijnland eind januari 5.302 ww-uitkeringen. Een jaar eerder waren dat er nog 8.008.

Door de krapte op de arbeidsmarkt, volgens het UWV zelfs historisch krap, wordt het voor bedrijven wel steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden. Het gaat vooral om technische bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie en woningbouw, twee van de belangrijkste maatschappelijke opgaven in de nabije toekomst.

Het UWV deed onderzoek onder 3100 bedrijven in regio. Daaruit bleek dat meer dan de helft van de vacatures moeilijk te vervullen is. In de bouw, industrie en ICT ligt dat percentage zelfs aanzienlijk hoger. Er wordt nauwelijks gereageerd op openstaande banen en is dat wel het geval dan blijkt de kandidaat niet over de juiste (technische) kwalificaties te beschikken. Een vijfde van de werkgevers zegt bestaand personeel te scholen om hen geschikt te maken voor de openstaande functie.

UWV ontwikkelt daarom in samenwerking met gemeenten, werkgevers, sectoren, opleidingsinstituten en andere arbeidsmarktpartners trajecten om werkzoekenden op te leiden. ’Zo zorgen we dat werkgevers over voldoende personeel kunnen beschikken er bovendien geen kostbaar talent verloren gaat. In deze krappe arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig’, is te lezen in een persbericht.

Eind september waren er 9.650 vacatures. Een op de acht daarvan geldt als zogenaamde ’klimaatbaan’. Ook de kabinetsdoelen op het gebied van woningbouw vergen de komende tijd veel extra technische menskracht. Om klimaatdoelen in de bebouwde omgeving te kunnen halen zijn vooral veel technici nodig. Het gaat dan om loodgieters, elektriciens, timmerlieden, werkvoorbereiders en calculators.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.