Leimuiden, Woubrugge en Nieuwe Wetering en omgeving in de race voor containerwoningen

Aan dergelijke containerwoningen wordt gedacht in Kaag en Braassem.

Paul van der Kooij
Kaag en Braassem

Leimuiden, Woubrugge en Nieuwe Wetering. In of bij één van die dorpen lijken twee containerwoningen een plekje te krijgen, bedoeld voor mensen die niet in een woonwijk passen. Dat blijkt uit een brief die B en W van Kaag en Braassem aan de gemeenteraad hebben gestuurd.

De woningen waren eerst bij de voormalige waterzuivering in Rijnsaterwoude gedacht, een plek die al direct fel omstreden was. Uiteindelijk ging die zelfs van tafel, toen een rond die tijd naar buiten gekomen communicatienota van de gemeente de zaak er niet beter op maakte.

B en W beloofden een nieuwe zoektocht met zoveel mogelijk openheid en een goede participatie. Eenieder mocht ook ideeën aandragen en suggesties doen. In december kwam het inderdaad tot een oproep. Via de gemeentelijke kanalen, een artikel in ’Hier in de regio!’ en verstuurde persberichten riep de gemeente mensen op om grond beschikbaar te stellen of voor 31 januari een ’locatievoorstel’ te doen. Daarbij zou het kunnen gaan om een ’nog te ontwikkelen locatie’, maar ook om een bestaand gebouw.

Rust

Als de plek maar ’rust kan bieden’, dan wel ’in een rustig gebied ligt’. Die rust is belangrijk, zo legde de gemeente uit, omdat bewoners ’bijzonder gedrag vertonen op het moment dat er te veel prikkels zijn’. Komen ze bijvoorbeeld in een sociale woning in een wijk terecht, ’dan veroorzaken ze soms overlast door bijvoorbeeld verzameldrang of geluidoverlast’.

Verder werd benadrukt dat de toekomstige bewoners van de zogeheten prikkelarme woonvormen ’geen mensen zijn met crimineel gedrag, maar mensen die ergens de weg zijn kwijtgeraakt in hun leven, uitbehandeld zijn bij een psychiatrische inrichting en/of noodgedwongen gebruikmaken van de maatschappelijke opvang’.

Het leverde slechts één reactie op, namelijk om de prikkelarme woonvormen te plaatsen op een plek bij de Waaier in Leimuiden, de Lasso in Roelofarendsveen of in een bestaand bedrijfspand elders in de gemeente. En dus geen ’concrete locatie’, zo constateren B en W.

Langs de deur

Met lege handen staan ze niet omdat in een eerder stadium twee andere inwoners zich al hadden gemeld. ’Beiden hebben een perceel in eigendom en willen samen met de gemeente kijken naar mogelijkheden om hier prikkelarme woonvormen te realiseren’, schrijven B en W. ’Naast deze twee initiatieven is er ook nog een perceel van de gemeente als mogelijke locatie aangemerkt’.

Van de drie locaties, die in of bij Leimuiden, Woubrugge en Nieuwe Wetering liggen, wordt op dit moment bekeken of ze geschikt zijn. Daarbij wordt ook meegewogen of een supermarkt en een bushalte niet te ver weg zijn. Na de beoordeling komt het college met een voorstel naar de raad. Want die mag uiteindelijk de plek kiezen.

Volgens het college is het wel wenselijk om in gesprek te gaan met direct omwonenden voordat een keuze wordt gemaakt: ’Dit informeren willen we kleinschalig en persoonlijk aanpakken door langs de deuren in gesprek te gaan met onze inwoners. Op deze manier trachten we direct de betrokken omwonenden te bereiken. We hopen hiermee draagvlak te creëren bij direct omwonenden en eventuele eerste zorgen/bezwaren weg te kunnen nemen.’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.