Alphen soepel met afrekening subsidies over coronajaar 2021

Ruud Sep
Alphen aan den Rijn

Het Alphense gemeentebestuur zal ’redelijk en billijk’ omgaan met clubs en instellingen die als gevolg van corona vorig jaar hun subsidie-afspraken niet volledig zijn nagekomen.

Dat betekent dat de ontvangers van subsidie niet automatisch gekort worden als zij in 2021 niet precies hebben gedaan wat was afgesproken in de subsidie-overeenkomst. Veel clubs ontvangen een gemeentelijke bijdrage op basis van zogeheten ’prestatie-afspraken’. Onder normale omstandigheden betekent dat, dat aan het eind van het jaar subsidie wordt teruggevorderd wanneer de afgesproken prestatie niet is geleverd.

Maar 2021 was door corona geen normaal jaar, erkennen burgemeester en wethouders. En daarom zou het iets te cru zijn om die regel ook op afgelopen jaar van toepassing te laten zijn. Dat moet wel netjes geregeld worden, want als de gemeente zich zomaar niet aan de eigen regels houdt, leidt dat ertoe dat de subsidies formeel gesproken onrechtmatig zijn verstrekt. En dat zou ertoe kunnen leiden dat de accountant de jaarrekening op dat punt niet goedkeurt.

Het gemeentebestuur heeft in principe drie manieren om onder de subsidiekorting uit te komen: door de uiteindelijke subsidie vast te stellen op het oorspronkelijke bedrag, door de subsidie te verlagen maar het verschil niet terug te vorderen of door in uitzonderlijke situaties een beroep te doen op de hardheidsclausule.

Meer nieuws uit Alphen

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.