Kuipers belooft ’zonder vooringenomenheid’ naar concentratie kinderhartchirurgie te kijken

Het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden krijgt een kans om zijn waarde te bewijzen bij de Nederlandse Zorgautoriteit.© Foto Taco van der Eb

Wilfred Simons
Leiden

Zorgminister Ernst Kuipers maakt het de Tweede Kamer donderdagochtend niet moeilijk. Tien van de twaalf moties die de Kamerfracties indienden over de toekomst van de kinderhartchirurgie in Nederland, nam hij ongewijzigd over.

Alleen een motie van Kamerlid Wybren van Haga (Groep Haga) om het UMC Groningen open te houden, achtte Kuipers strijdig met een andere motie, namelijk die van Attje Kuiken (PvdA) die de minister opriep om ’zonder vooringenomenheid’ naar de concentratie van de kinderhartzorg te kijken. De eerste motie ontraadde hij, de tweede nam hij over. Dit betekent dat het met sluiting bedreigde Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (Cahal) nu een eerlijke kans krijgt om zijn belangen naar voren te brengen.

Lees ook: Actiegroep dringt bij Tweede Kamer aan op drie centra kinderhartchirurgie, waaronder het LUMC

Op een vraag van Fleur Agema (PVV), die de minister had gevraagd hoe hat kan dat ruim de helft van de twaalf kinderhartchirurgen in Nederland de pensioengerechtigde leeftijd nadert of zelfs al heeft overschreden, had Kuipers nog steeds geen antwoord.

Jonge artsen in Nederland kunnen niet zich niet zomaar specialiseren in een medisch terrein naar keuze. Het Zorginstituut bepaalt per medisch specialisme hoeveel chirurgen daarvoor nodig zijn. Hoe kan het, had Agema Kuipers vorige week al gevraagd, dat het Zorginstituut de samenstelling van dit specialistenteam kennelijk zo slecht had bijgehouden? Dit antwoord vraagt uitzoekwerk.

De Kamer is het, met uitzondering van Forum voor Democratie, wel met Kuipers eens dat de kinderhartcentra in Nederland verder moeten worden geconcentreerd. Of dat in twee of drie centra moet, dat laat de minister nu uitzoeken door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat moet voor de zomer zijn gebeurd.

Kuipers nam een motie over van Kamerlid Maarten Hijink (SP), die hem had gevraagd om van te voren duidelijk te laten weten welke criteria de NZa hanteert bij die analyse. ,,De NZa moet zijn uitgangspunten delen’’, zei Hijink, ,,zodat de keuze inzichtelijk en transparant wordt voor iedereen.’’

Lees ook: LUMC kijkt met vertrouwen uit naar Kamerdebat kinderhartchirurgie

Ook stemt Kuipers in met Hijinks wens om buitenlandse kinderhartspecialisten te laten meekijken met de analyse die de NZa maakt, want in Nederland zijn geen onafhankelijke deskundigen te vinden. Iedereen is op de één of andere manier betrokken bij één van de vier centra die het land telt.

De komende jaren mag Nederland meer concentraties van medische specialisaties verwachten. Het gaat vooral om wat ’hoogspecialistische, laagfrequente’ zorg betreft - zorg voor kleine groepen patiënten, die wel heel ingewikkelde aandoeningen hebben.

De Kamerleden zien de concentratie van de kinderhartchirurgie als een voorbode daarvan. Omdat ze vinden dat de vorige minister van Volksgezondheid De Jonge een rommeltje heeft gemaakt van zijn concnetratieplannen, met veel ’onodige onrust’ tot gevolg, eisen ze nu een visie van de minister op de concentratie van dit type specialistische zorg in het algemeen. Kuipers is daarmee akkoord, ’mits het voor het einde van dit jaar’ mag.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.