Oud-waarnemend burgemeester Ad Havermans (1934 - 2022) van Zoeterwoude overleden

Gertjan van Geen enGerard van der Hoeven
Zoeterwoude

Op 8 maart is Ad Havermans op 87-jarige leeftijd overleden, die van 13 maart 2003 tot 13 december 2004 waarnemend burgemeester van Zoeterwoude was. Hij overbrugde de periode tussen burgemeester Amy Koopmanschap en Liesbeth Bloemen.

Als voormalig burgemeester van Den Haag, oud-lid van de Algemene Rekenkamer en oud-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gold Havermans als bestuurlijk ’zwaargewicht’.

Zoeterwoude heeft, naast de enorme ervaring van Havermans, ook voordeel gehad van zijn grote netwerk. In de discussie over zelfstandigheid van de gemeente, die toen nadrukkelijk speelde, was hij glashelder. Hij streed voor zelfstandigheid van Zoeterwoude.

In zijn Zoeterwoudse tijd werd het college gevormd door de wethouders Mirjam Ates (CDA) en Henk van der Kooi (VVD), met Wilma Zoetemelk-van der Hulst als gemeentesecretaris. Havermans dacht dat zijn aanstelling voor een paar maanden was, maar hij bleef bijna twee jaar in Zoeterwoude.

Havermans was bescheiden over zijn aandeel in het behouden van de zelfstandigheid van het dorp. ,,Ik heb het werk gedaan dat van een burgemeester wordt verwacht’’, zei hij bij zijn afscheid tegen het Leidsch Dagblad. ,,Dat vechten voor de zelfstandigheid gaf een extra dimensie, waarbij ik mijn ervaring heb kunnen inbrengen. Bij het behoud van de zelfstandigheid hebben we bovendien ook een beetje de wind mee gehad.’’ Daarbij prees hij het ambtenarenkorps. ,,Dat een bureau tot twee keer toe constateert dat Zoeterwoude qua bestuurskracht zijn zaakjes aardig voor elkaar heeft, dat is niet zomaar iets.’’

De waarnemer dacht tijdelijk op de winkel te passen in Zoeterwoude en hield zich daarom in het begin een beetje afzijdig. Later werd hij voorzitter van de gebiedscommissie ’Land van Wijk en Wouden’. ,,In het begin aarzelde ik om dingen op te pakken, omdat je denkt: wie ben ik om over mijn graf heen te regeren? Je stapt op een rijdende trein waarvan je weet dat hij vrij snel stopt.’’

De afscheidsbijeenkomst heeft op 14 maart plaatsgevonden.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.