Bouw Teydelijk voor spoedzoekers in Teylingen start begin 2023

Impressie van Teydelijk aan de Teylingerdreef.© Archieffoto

Sjaak Smakman
Teylingen

Begin volgend jaar denkt directeur Hans Al van woningcorporatie Stek te kunnen beginnen met Teydelijk, de bouw van ongeveer veertig tijdelijke woningen voor zogeheten spoedzoekers aan de Teylingerdreef. De gemeente en Stek ondertekenden daarvoor eerder deze maand een intentieovereenkomst.

De groep spoedzoekers is divers: iemand die net gescheiden is, jongeren, mensen die uit een zorginstelling komen of thuislozen. De woningen komen op het braakliggende stuk grond naast het vrachtwagenparkeerterrein aan de Teylingerdreef . Het project heeft de naam Teydelijk niet alleen omdat de bewoners er maximaal twee jaar kunnen blijven, maar ook omdat de woningen daar maar twintig jaar blijven staan. In het complex van twee bouwlagen komen tien studio's, tien tweekamerappartementen en twintig driekamerappartementen. Voor het project komen alleen inwoners uit de gemeente zelf in aanmerking.

De plannen slepen zich al een paar jaar voort. Aanvankelijk was Stek in beeld, maar de corporatie trok zich terug omdat zij de woningen alleen wil verhuren aan mensen die qua inkomen in aanmerking komen voor sociale huur. Daarover werd geen overeenstemming met de gemeente bereikt. Die kwam vervolgens uit bij Camelot Vastgoed. Dat leek in kannen en kruiken, maar het bedrijf trok zich terug omdat het de risico's toch te groot vond.

Daarop kwam Stek opnieuw in beeld, waarbij het college nu wel instemt met de voorwaarde dat de woningen alleen worden verhuurd aan mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De opbouw van inschrijfduur voor een 'gewone' sociale huurwoning gaat overigens wel gewoon door tijdens het verblijf in Teydelijk, wat vooral voor jongeren belangrijk is. Dat geldt voor jongeren overigens ook voor andere tijdelijke bewoning, zoals anti-kraak.

Om het project financieel haalbaar te maken, doet de gemeente een flinke duit in het zakje. De gemeente blijft eigenaar van de grond en levert die bouw- en woonrijp op. Stek betaalt geen of weinig erfpacht, al moet dat nog verder worden bepaald. Het geschikt maken van de grond kost de gemeente ongeveer zes ton, maar de gemeente heeft nog bijna 170 mille op de plank liggen en er is een rijkssubsidie beschikbaar van 270 mille. Voor het restant moet de raad nog geld beschikbaar stellen. Over andere kosten, zoals plankosten en wellicht een geluidsscherm, moeten nog afspraken worden gemaakt.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.