B en W Kaag en Braassem doen niet wat de raad wil: zoeken naar plekken voor windturbines

Paul van der Kooij
Kaag en Braassem

B en W van Kaag en Braassem zoeken voorlopig niet langs infrastructuur naar plekken voor windturbines terwijl de gemeenteraad in een motie wel om had gevraagd.

In een brief aan de raad leggen burgemeester en wethouders uit dat een dergelijke studie om twee redenen geen zin heeft. Een: de provincie wil niets weten van windmolens in het Groene Hart. En twee: de Raad van State heeft de regering gevraagd een milieubeoordeling te maken voor windturbines.

’Tot die tijd mogen de algemene normen voor windturbines niet worden gebruikt’, zo haalt het college aan. ’Door nu aan de slag gaan met normen die na de milieubeoordeling misschien niet blijken te voldoen, betekent dat we risico lopen dat het werk opnieuw moet worden gedaan.’

N207

De bewuste motie werd 31 mei vorig jaar ingediend door Pro Kaag en Braassem, SvKB en CDA. Het was een tijd waarin regiogemeenten hun oordeel moesten geven over de zoekgebieden zoals die werden genoemd in een eerste versie van de Regionale Energiestrategie, die de regio minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zou moeten maken.

Voor Kaag en Braassem werden wat windenergie betreft plekken langs de A4 genoemd, bij plaatsen als Hoogmade en Rijpwetering. Dat viel niet alleen slecht de kernen zelf maar ook bij raadsleden. Zo constateerden ze in de motie dat ’onvoldoende rekening was gehouden met eisen als veiligheid en gezondheid van burgers’.

Omdat ze vonden dat de gemeente wel haar aandeel in de energietransitie moest nemen, riepen ze B e W op om in samenspraak met inwoners en betrokkenen op zoek te gaan naar plekken waar de grootschalige opwek van wind wél goed mogelijk is. Ideaal leken plekken die langs infrastructuur liggen, maar niet te dicht bij woonkernen. Het zorgde voor nieuwe hoop langs de N207, waar al lang plannen in die richtig leefden.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.