Omstreden verkoop dorpshaven ’t Venegat in Rijnsaterwoude van de baan

Jachthaven t Venegat en zijn omgeving die nog veel recreatiever kan worden.© Foto Hielco Kuipers

Paul van der Kooij
Rijnsaterwoude

De gemeente Kaag en Braassem is niet langer van plan om dorpshaven ’t Venegat in Rijnsaterwoude te verkopen. Ze wil de zeventig ligplaatsen tellende haven voor 99 jaar in erfpacht geven aan een vereniging waar iedere dorpsbewoner lid van kan worden.

Die vereniging gaat niet alleen de haven onderhouden en beheren, maar ook het zwemstrandje, de vissteiger en aangrenzende dijk. Ook gaat ze - tot groot genoegen van dorpsraad en gemeente - proberen het recreatieve gebruik van het hele gebied wat meer te bevorderen, eventueel in samenwerking met anderen.

Onbegrip

Toen de gemeente begin vorig jaar bekend maakte dat ze de haven openbaar wilde verkopen, leidde dat tot groot onbegrip bij stichting ’t Venegat, die de haven al 25 jaar beheert. Zeker toen bleek dat Van Leersum Maritiem de haven tijdelijk zou gaan beheren. ,,Want’’, zo klaagde de stichting, ,,als we dan alsnog mogen kopen, hebben we niet meer zo’n gemotiveerd vrijwilligerskorps klaar staan.’’

Na enkele maanden discussie kwamen de partijen overeen dat de stichting het beheer mocht blijven doen tot de haven verkocht is. Inmiddels is er een andere oplossing uitgerold: de haven wordt niet verkocht, maar in erfpacht gegeven.

Voordeel

Groot voordeel daarvan: de gelden die de stichting heeft gereserveerd voor groot onderhoud van de haven, kan ze daar ook echt voor uitgeven als ze eenmaal is omgevormd tot vereniging. Bij koop zou voor zulke dingen juist geld moeten worden geleend.

De vereniging moet wel uiterlijk op 1 juli zijn opgericht. Zo niet, dan mag de gemeente de haven alsnog verkopen. Maar daar lijkt weinig kans op, ook omdat de stichting de statuten al heeft opgesteld, in samenwerking met dorpsraad en gemeente.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.