CDA en VVD Zoeterwoude hebben een akkoord en twee wethouders: Paul Olthof en Mathieu Paardekooper

Paul Olthof, de nieuwe wethouder voor het CDA in Zoeterwoude.

Paul van der Kooij
Zoeterwoude

CDA en VVD zijn eruit in Zoeterwoude. Ze gaan samen een college vormen en hebben daar een akkoord en de wethouders voor. Namens het CDA wordt Paul Olthof wethouder en namens de VVD Mathieu Paardekooper.

Op 21 april wordt het coalitie-akkoord in de raad besproken en worden de wethouders geïnstalleerd. Volgens een persbericht ligt in dat akkoord de nadruk op het maken van ’duidelijke keuzes’, onder meer op het gebied van woningbouw. Keuzes moeten daar leiden tot ’verdere gebiedsontwikkeling en extra woningbouw’. Volgens de partijen is dat nodig ’omdat de vraag naar passende huisvesting groter is dan het aanbod, zeker in Zoeterwoude-Dorp’.

Bij het maken van dergelijke keuzes willen de partijen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden blijven betrekken. Ook houden ze vast aan ’het huidige solide financieel beleid’. Zoeterwoude blijft werken aan de duurzaamheidsagenda, maar wel ’naar schaal en grootte van de gemeente’. Voorop daarbij staat dat duurzaamheid voor alle inwoners en bedrijven in de gemeente toegankelijk en betaalbaar moet zijn.

Bij de zorg draait het om de ’mensen die dit nodig hebben’ en de vele mantelzorgers en vrijwilligers om hen heen. ’Zij zorgen voor een fijne leefomgeving voor jong en oud’, heet het in het coalitie-akkoord.

Bij de verkiezingen steeg het CDA van vier naar vijf zetels en zakte Progressief Zoeterwoude (PZ) van zes naar vijf zetels. Qua zetels hadden ze dus hun coalitie kunnen voortzetten, maar al snel merkte PZ dat het CDA daar weinig voor voelde. De VVD, dat op twee zetels was blijven staan, had PZ al op voorhand uitgesloten maar was er vervolgens wel snel uit met het CDA. Samen hebben ze zeven van de dertien raadszetels, een minimale meerderheid dus.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.