Leidse basisschool Joppensz sluit per 1 augustus 2023 de deuren: ’Het kan echt niet anders’

Voor basisschool De Joppensz aan de Van Vollenhovenkade in Leiden houdt het in augustus 2023 op.© Foto Dimmy Olijerhoek

Paul van der Kooij
Leiden

De Leidse basisschool Joppensz sluit per 1 augustus 2023 definitief de deuren. Dat hebben de ouders net voor de meivakantie per brief te horen gekregen van scholenkoepel Scol.

Hoeveel pijn het Scol ook doet om voor het eerst een basisschool te moeten sluiten, volgens bestuurder Harry van Alphen kan het niet anders door het almaar dalende leerlingaantal.

Telt de school aan de Van Vollenhovekade nu nog 120 leerlingen, wat al ver onder de opheffingsnorm van 195 zit, komend schooljaar zouden dat er nog maar tachtig zijn.

,,Hoe fijn veel ouders het ook vinden dat het een kleine school is waar je elkaar nog kent, nieuwe ouders kijken daar anders naar. Die zien de kleine klassen en denken: krijgen onze kinderen hier wel voldoende vriendjes en vriendinnetjes? En dan kiezen ze al snel voor de twee grote scholen in de wijk: de openbare Lorentz en de katholieke Josephschool, scholen die trouwens ook kampen met een teruglopend leerlingen door de vergrijzende buurt.’’

Bij een toch al kleine school als Joppensz zou die terugloop echter harder aankomen: ,,Doordat de bekostiging door het Rijk samenhangt met het aantal leerlingen, heb je geen geld voor interne begeleiders en moet je meer groepen samenvoegen - wat ouders niet fijn vinden. Waar je eveneens tegenaan loopt, is dat het feit dat Joppensz een protestants-christelijke school is, nauwelijks nog meespeelt bij de schoolkeuze.’’

Garanties

De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad weigerde in te stemmen met sluiting, omdat ze er niet van overtuigd is dat dat echt nodig is. Wel heeft ze de afgelopen maanden meegedacht over regelingen voor leerlingen en leerkrachten.

Zo is voor leerlingen geregeld dat ze een plekje kunnen krijgen op een andere Scol-school, ook wanneer ze volgend schooljaar al willen overstappen. Voor de leerlingen die ook dat laatste schooljaar nog willen blijven aan de Van Vollenhovenkade, is gegarandeerd dat er voldoende leerkrachten zijn. Ook wanneer Scol daar wat duurdere zzp’ers voor moet inhuren.

Lees ook: ’Wet overtreden bij opheffen van groep 8 op Leidse Joppenszschool’

De school kwam landelijk in het nieuws toen het in 2019 haar groep 8 over andere scholen moest verdelen. Dat werd toen toegeschreven aan het lerarentekort, maar Van Alphen geeft toe dat er meer speelde: ,,Leerkrachten wilden gewoon niet voor die klas staan. En dat had weer te maken met het feit dat elke leerling werd aangenomen, ook wanneer die beter af zou zijn op een andere school.’’

,,Eigenlijk was de school al een zorgenkindje toen het in 2017, met enkele andere protestants-christelijke scholen, bij onze confessionele koepel kwam. Zo waren de onderwijsresultaten laag en moesten we een plan indienen bij inspectie om er weer bovenop te komen. En we hebben als bestuur ook veel in de school geïnvesteerd. Al verwijten we onszelf wel dat we dat te weinig hebben gecommuniceerd met de ouders en niet goed duidelijk hebben gemaakt hoe kwetsbaar de school is. Maar ook dat de oplossing waar we nu voor hebben gekozen echt het beste is voor de leerlingen - wat de kwaliteit van het onderwijs betreft. Verder moet je rekenen dat de andere scholen in onze koepel niet eindeloos een school financieel kunnen compenseren die zo ver onder de opheffingsnorm zit.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.