Leiden is één officier, zeven ridders en tien Ordeleden rijker

In Leiden reikt burgemeester Henri Lenferink de koninklijke onderscheidingen uit in de Hooglandse kerk.© Taco van der Eb

Leiden

In de Hooglandse Kerk zijn dinsdagochtend achttien Leidenaars geëerd met een Koninklijke Onderscheiding. Zestien inwoners kregen de onderscheiding uitgereikt in de kerk uit handen van burgemeester Lenferink. Eén inwoner (Lia Romkes) kreeg de onderscheiding in Urk, een ander (Pauline Kleingeld) in Groningen.

De meesten van hen (10) werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zes personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en een decorandus werd benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. In Groningen werd filosofe Pauline Kleingeld benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Onno van de Stolpe startte na zijn studie biologie in 1999 met zijn eigen biotechbedrijf Galapagos. Hij ontwikkelde zich tot boegbeeld van de biotechnologie in Nederland en het Leiden Bio Science Park. Startende ondernemers, ex-medewerkers die als consultant aan de slag wilden of anderen die van zijn expertise gebruik wilden maken, klopten nooit tevergeefs aan. Sinds 2016 is hij betrokken bij African Parks, een organisatie zonder winstoogmerk die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor het herstel en het lange termijnbeheer van nationale parken in Afrika, allemaal in samenwerking met de autoriteiten en de lokale gemeenschappen.

(Tekst gaat door onder de foto)

Onno van de Stolpe.© Foto ANP

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Pauline Kleingeld was van 2004 tot 2010 hoogleraar praktische wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. In januari 2011 werd ze aangesteld als hoogleraar ethiek en haar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is een van de meest vooraanstaande filosofen van onze tijd en leverde grensverleggende bijdragen aan een beter, genuanceerder begrip van de idealen van de Verlichting. Kleingeld behoort tot de absolute top in haar vakgebied, wat ook blijkt uit de toekenning in 2020 van de Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ronald Bouwmeester is een uitzonderlijke politieman. Hij werd meermalen ingezet in binnen- en buitenland, soms op verzoek van buitenlandse opsporingsdiensten. Hij raakte via langdurige infiltratieacties en pseudo-koop operaties betrokken bij extreem gewelddadige criminele organisaties. Hij was onder meer actief in het voormalige Oostblok, voormalige Joegoslavië en Zuid-Amerika. Bij zijn undercoveractiviteiten liep hij herhaaldelijk gevaar voor eigen leven. Ook werd hij uitgezonden naar Afghanistan, voor de opleiding van Afghaanse politiemensen.

Willem Nieboer was penningmeester van het College van Kerkvoogden bij de Nederlands Hervormde Gemeente Leiden, Diaconaal Centrum De Bakkerij, de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen, de Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof en de Stichting Hentina Bakker. Ook was hij - vanzelfsprekend ook als penningmeester - betrokken bij de oprichting van Stichting Straatpastoraat Leiden.

Foort van Oosten maakte carrière bij de brandweer, werd commandant van Leiden en uiteindelijk van de regio Hollands Midden. In 2000 trad hij toe tot het bestuur van het Gezondheidscentrum Merenwijk. Sinds de invoering van het Raad van Toezicht-model is Foort voorzitter van die raad. Hij was voorzitter van de Leidse muziekvereniging Kunst en Genoegen, bij de Protestants-Christelijke Schoolvereniging Leiden en na fusie met de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden bij de Raad van Toezicht daarvan. Voorzitter ook was hij van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leiden, en het College van Kerkrentmeesters. Verder is hij voorzitter van de Stichting Militair Indiëmonument Leiden en lid van de Raad van Toezicht van BplusC.

Walter Eduard Schrader werd dit jaar door de lezers van het Leidsch Dagblad verkozen tot persoon van het jaar. De afgelopen periode heeft hij zich enorm ingezet om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen corona zouden krijgen. Terwijl supermarkten nee moesten verkopen, organiseerde hij distributiepunten in Leiden voor desinfectiemiddelen. Hij investeerde ook in de ontwikkeling van een speciale ontsmettingszeep en startte met succes een petitie tegen vernietiging van overgebleven vaccins. In 1985 richtte hij de stichting Remedi op (Redistributie Medische Instrumenten), een vrijwilligersorganisatie die afgeschreven, maar nog goed bruikbare (medische) goederen een nieuwe bestemming geeft.

(Tekst gaat door onder de foto)

Ridder Walter Schrader krijgt zijn lintje opgespeld.© Foto Taco van der Eb

Aafke Jacoba (Aaf) Verkade zet zich vanaf haar woning aan de Kijfgracht, in voor de blauwe natuur in en rond Leiden. Zij nam het initiatief om kattenklimtouwen op te hangen omdat er teveel katten verdronken, kwam met het plan voor drijvende watertuinen waar de natuur zich gecontroleerd kan ontwikkelen en watervogels nestelen. Zij charterde gemeente, bewoners en vrijwilligers om gezamenlijk vuil op te vissen. Als enige kreeg ze van de gemeente Leiden toestemming om al snorkelend onderwaterflora- en fauna te monitoren. Ze deed allerlei ontdekkingen en staat als Adviseur Stadsgrachten ook andere gemeenten bij.

(Tekst gaat door onder de foto)

Aanstaand ridder Aaf Verkade luistert naar wat de burgemeester over haar te vertellen heeft.© Foto Taco van der Eb

Henricus (Hein) Ernestus Gerardus Maria van Woerden was van 1982 tot 2014 als kabinetschef verantwoordelijk voor de behandeling van alle onderscheidingen en voor de organisatie van lintjesregen. Ook begeleidde hij talloze organisaties in de stad. Bovendien was hij verantwoordelijk voor het stadhuiscarillon en had hij betrokkenheid bij de relatie met de Begraafplaats Rhijnhof. Hij was decennialang bestuurslid van Leiden orgelstad, was betrokken bij de organisatie van de Elfstegentocht en actief bij de Rotary. In 2012 was hij mede-oprichter van het Leidse Carillon genootschap. Na zijn pensionering trad hij toe tot het bestuur van de Stichting Dodenherdenking Leiden, tot dat van de Stichting tot Instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg, en dat van de Vereniging van Belangstellenden in Museum de Lakenhal. Ook werd hij commissaris protocol bij de 3 October Vereeniging.

(Tekst gaat door onder de foto)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Martinus Johannes (Martin) Arbouw was sinds 1989 actief als vrijwilliger bij de Leidse Christelijke Kampeer Vereniging, waar hij vele jaren lang maaltijden bereidde tijdens vakantiekampen voor kinderen. Ook kookte hij bij de Leidse Roadrunnersclub en voor de Zonnebloem, waar hij ook enige tijd secretaris was van de afdeling Vlietstreek en voorzitter van de afdeling Haagsche Schouw. Wekelijks kookt hij voor drie huiskamers van een verpleeghuis van Topaz en op 3 oktober verzorgt hij de hutspotmaaltijd bij basisschool De Sleutelbloem. Verder is hij al 23 jaar betrokken bij (onder meer) de kerstmaaltijd voor ouderen en alleenstaanden in buurthuis de Stevenshof en kookt hij regelmatig bij Hospice Issoria

Carolina Flora Maria (Carla) Dirkse-van Marwijk stak veel tijd en energie in tennis- en padelvereniging Unicum te Leiden, waar zij hielp bij de financiële administratie. In 1984 werd ze gevraagd om penningmeester te worden, een rol die ze 25 jaar lang met verve zou vervullen. Sinds 2011 is Carla Dirkse ook bestuurslid van de woongroep de Beijerink. Dat is een appartementen complex met 20 woningen en 27 bewoners in de leeftijd van 66 tot 86 jaar. Uiteraard werd ze ook hier penningmeester. Tot slot is Carla Dirkse al ruim 20 jaar mantelzorgster voor haar 95 jaar oude zus.

Peter Jacobus Maria (Peter) van der Graaf werkte bijna veertig jaar in het LUMC, eerst op de hartbewaking, daarna als teamleider op de afdeling Hematologie/Beenmergtransplantatie en vervolgens bij het centrum voor Stamceltherapie/Hemaferese. Hij zette het Journal of BMT-Nursing op binnen de European Society for Blood and Marrow Transplantation. Daarnaast was hij board member van de EBMT Nurses Group en medeverantwoordelijk voor de organisatie van een jaarlijks internationaal congres voor beenmergtransplantatie-verpleegkundigen. In 1996 werd hij lid van de Harttrimmers Leiden e.o.. Hij werd er onder meer secretaris van het bestuur.

Lida Anna Maria (Lida) Jansen-van de Kamp is al veertig jaar de drijvende kracht bij de vrije school Mareland in Leiden en was er twintig jaar lang bestuurslid. Ze maakte deel uit van de beleidsgroep en intensief betrokken bij verbouwingen van de school. Ze gaf en geeft Grieks en Latijn in de hogere klassen, speelt piano bij de euritmielessen, bij feesten en bij het jaarlijkse kerstspel (en dit laatste al veertig jaar lang). Ook maakt ze deel uit van de schoolkrantredactie. Daarnaast is Jansen al tien jaar bestuurslid van de Patiëntenvereniging van het Antroposofisch Therapeuticum Leiden (ATL) en actief als Taalmaatje voor de moeder van een Syrisch gezin.

Bernardus Cornelis Antonius Maria (Ber) Langezaal was actief op de school van zijn kinderen, lid van de medezeggenschapsraad op zijn werk en lid van de vrijwillige bedrijfsbrandweer van 3M. Sinds het begin van de jaren 90 werd hij vrijwilliger bij de Petrusparochie. Hij werd lid en later voorzitter van de werkgroep Contactpersonen. Hij deed ook diaconaal werk en was enkele jaren lid van het kerkbestuur. Tot slot was hij ook jaren lid, penningmeester en voorzitter van de Cantorij van de parochie. In 2008 werd hij bestuurslid van het Caritasfonds Leiden/Leiderdorp en sinds 2017 is hij penningmeester van de Stichting Straatpastoraat Leiden.

Hendrika Engelina (Elly) Nix-Verhaar staat al sinds 2000 paraat bij de ondersteuning van de organisatie van de Leiden Marathon en andere hardloopwedstrijden zoals de Ajax Foundation Run en de 10 van Noordwijk. Van 2006 tot 2018 was Elly vrijwilligster bij het Rode Kruis en voer van 2010 tot 2020 jaarlijks mee als vrijwilligster op het hotelschip van de Zonnebloem. Sinds 2016 is zij secretaris van de Stichting Militair Indië Monument Leiden. In het woonzorgcentrum De Parelvissers helpt zij ook al jaren mee als vrijwilligster.

Dinah Tuinhof-Bouw hielp op de Zijlwijkschool met lessen ’klokkijken’ en ’omgaan met geld’, assisteerde bij schoolreisjes en sportdagen en trad op als klaar-over. Zij begeleidde kinderactiviteiten bij de buurtvereniging, zette zich in voor de Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog en was enkele jaren lid van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad. Bij Terre des Hommes werd ze actief, ze was wijkhoofd annex collecte-Coördinator voor het Koningin Wilhelmina Fonds, voor het Diabetes Fonds en voor de Brandwondenstichting. Bij de Leidse Schooltuinen was ze vrijwilligster en secretaris. Bij de Leidse Ren- en Tourvereniging Swift is zij betrokken bij de organisatie van de Joop Zoetemelkclassic.

Elisabeth Emma (Ella) Veenstra-Monteban deed allerlei vrijwilligerswerk binnen en buiten de geloofsgemeenschap De Regenboog in de Leidse Merenwijk. Er kon voor van alles een beroep op haar worden gedaan. Daarnaast werd ze lid van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, was ze lid van het College van Kerkrentmeesters van de Protestante gemeente te Leiden en van de redactie van het Leids Kerkblad. Zij was jurylid van de Co Verhoogprijs (nu bekend als de Leidse Vrijwilligersprijs) en helpt als vrijwilliger bij de bibliotheek. Sinds 2017 schrijft Ella Veenstra voor het Leids Nieuwsblad.

Annemarie de Vries-Termijtelen promoveerde in 1981 in Leiden als microbioloog. Met haar onderzoek naar onder andere het HLA-systeem leverde ze een onmiskenbare bijdrage aan het huidige begrip van auto-immuunziekten zoals diabetes en reuma. Sinds 2005 begon Annemarie zich te ontfermen over de belangrijke en omvangrijke collectie botanische tekeningen van Naturalis. Sinds 2013 is zij bestuurder van het Eva van Hoogeveenhof te Leiden. Verder was zij actief voor de Vereniging Tesselschade-Arbeid Adelt, het Afasiecentrum Leiderdorp, de dierenbescherming, de Vereniging het Jonge Vrouwengilde, de Vereniging het Plantsoen, de Vereniging Proparte en haar oude studentenvereniging.

Cornelia (Lia) Romkes was onder andere coördinator voor het opvanghuis voor daklozen in Leiden en pastoraal werker in verzorgingshuizen. Vanaf 1992 had ze zitting in ten minste drie [vrijwillige] deputaatschappen van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Sinds juni 2008 vertegenwoordigt zij nog het deputaatschap in het CIO-G , het overlegorgaan van de kerken met de overheid betreffende de gezondheidszorg. Zij was verder veertien jaar lang redactielid van Ambtelijk Contact, het maandblad voor ambtsdragers in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Vanaf 1984 is zij intensief mantelzorgster voor haar moeder in Urk.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.