Containerwoningen komen niet in Woubrugge, maar hoe en waar dan wel in Leimuiden of Nieuwe Wetering?

Waar komen zulke containerwoningen te staan in Kaag en Braassem? Het is nog alijd de vraag.

Paul van der Kooij
Kaag en Braassem

In Woubrugge komen geen containerwoningen, bedoeld voor mensen die niet in een woonwijk passen. Nieuwe Wetering en Leimuiden zijn nog wel in de race. Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem aan de gemeenteraad.

Volgens de brief leerde een beoordeling van de locatie in Woubrugge dat die eigenlijk ongeschikt is. Daarom is ze ook afgevallen. Anders ligt dat bij de locaties in Nieuwe Wetering en Leimuiden. Die worden ’nog nader bekeken’. En de ’input’ van omwonenden wordt daarbij meegenomen.

Die input verschilt nogal, leert de samenvatting van de gemeentebestuurders. Hoewel de omwonenden in Leimuiden ’niet blij zijn’ met de mogelijke komst van wat de gemeente ’prikkelarme woonvormen’ noemt, hebben ze wel meegedacht over een ’mogelijke invulling van de beoogde locatie’. Ook willen ze ’afspraken hierover graag vastleggen op papier’.

Nieuwe Wetering

In Nieuwe Wetering hebben omwonenden een presentatie gegeven waarin ze uiteen hebben gezet waarom ze de groenstrook tussen Voorweg en Oostveenweg (achter Voorweg 56) niet geschikt vinden voor de twee containers in kwestie.

Tijdens die bijeenkomst met de gemeente hebben ze tevens een petitie overhandigd, plus de handtekeningen die die heeft opgeleverd. De gemeente heeft daarbij aangegeven de tegenargumenten te zullen bekijken, net als de alternatieve locaties waar de omwonenden mee kwamen.

Volgens de brief aan de raad krijgen de omwonenden in beide kernen eind mei een terugkoppeling. Wanneer het onderwerp in de raad komt, staat er niet bij. De tijd begint wel te dringen. Vanaf volgend jaar is het namelijk de gemeente - en niet langer Leiden - die verantwoordelijk is voor het bieden van rust aan inwoners die dat extra nodig hebben.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.