Het vier bedden tellende AmandiHuis in Nieuwe Wetering is de komende jaren uit de (geld)zorgen

Het AmandiHuis in Nieuwe Wetering met zijn rustgevende tuin.© Eigen foto

Paul van der Kooij
Nieuwe Wetering

Het AmandiHuis in Nieuwe Wetering, waar mensen die plotseling veel zorg nodig hebben worden opgevangen, is de komende jaren uit de zorgen. Er gaapte een gat omdat Zorg en Zekerheid na september niet langer zestigduizend euro per jaar mag bijpassen.

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem willen bijspringen. Niet door het volledige gat te dichten, maar wel door in 2023 en in 2024 maximaal vijftigduizend euro bij te passen als de gemeenteraad daarmee instemt. Die bedragen kunnen ook lager worden wanneer het in die jaren lukt om alsnog tot een landelijk betaalsysteem te komen voor de tijdelijke zorg, een systeem dat er al is voor de hospicezorg aan stervenden die eveneens wordt verleend in het huis.

Bij de tijdelijke zorg zou zo’n systeem moeten draaien op geld dat niet is uitgegeven. Bijvoorbeeld doordat vrijwilligers een deel van de taken overnemen die wijkverpleegkundigen vervullen wanneer patiënten thuis zouden liggen; taken waar die verpleegkundigen dan regelmatig langs voor moeten komen. Of doordat er minder ambulanceritten nodig zijn naar de spoedeisende hulp en minder dure opnamedagen in een ziekenhuis of verpleeghuis.

Maar dat is niet hoe zorgverzekeraars werken. Die vergoeden alleen de zorg die aan een patiënt is gegeven. En dan ook nog eens door professionele krachten, merkte de gemeente toen ze deelnam aan de gesprekken met Zorg en Zekerheid over een eventuele verlenging van de termijn waarbinnen de organisatie subsidie geeft. En in het AmandiHuis, dat in de zomer van 2020 is geopend en vier bedden heeft, zijn grote delen van de dag nu juist geen professionals aanwezig.

Blij

Namens het bestuur van het AmandiHuis laat voorzitter Wim Sleeuw weten blij te zijn dat de gemeente ’de verantwoordelijkheid voor de tijdelijke zorg in het huis met ons wil delen’. ,,We zullen dit gemeenschapsgeld zorgvuldig en transparant besteden’’, belooft hij.

Omdat het AmandiHuis de komende jaren minder krijgt van de gemeente dan Zorg en Zekerheid de afgelopen jaren bood, zinspelen B en W er in hun voorstel aan de gemeenteraad op dat het huis wellicht een hogere eigen bijdrage moet vragen van de gasten dan de dertig euro per dag van nu.

Volgens Sleeuw is dat voorlopig niet nodig: ,,Zo is het aantal palliatieve gasten hoger uitgevallen dan verwacht en is dus ook landelijke subsidie hoger. Ook hebben we een Stichting vrienden van Amandi in het leven geroepen die de komende jaren sponsoracties gaat organiseren.’’

Ondertussen gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek doen naar kleinschalige voorzieningen zoals het AmandiHuis. De instantie kijkt daarbij naar de meerwaarde die dergelijke voorzieningen bieden, bijvoorbeeld doordat ze het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en ook nog eens mantelzorgers ontlasten.

Het zijn zaken waar ook B en W van Kaag en Braassem erg aan hechten, melden ze in hun voorstel aan de raad. Ook geven ze daarin aan dat het AmandiHuis in de eerste acht maanden van 2021 een bezettingsgraad van tachtig procent had en daarmee zijn bestaansrecht heeft bewezen. In zestig procent van de gevallen ging het overigens om hospicezorg, de rest betrof tijdelijke zorg.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.