’Universiteit Leiden verzweeg sponsoring door Belastingdienst’

Internetredactie
Leiden

De leerstoel van bijzonder hoogleraar Rex Arendsen van de Rijksuniversiteit Leiden wordt in stilte betaald door de Belastingdienst, terwijl hij als hoogleraar onderzoek doet naar belastingwetgeving en de uitvoerbaarheid ervan. Hijzelf, de universiteit en de Belastingdienst hebben dit potentiële belangenconflict niet publiekelijk vermeld. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap) zegt ’geschrokken’ te zijn. „Ik vind dat het absoluut 100 procent duidelijk moet zijn hoe hoogleraren ondersteund worden en dat we weten dat er geen belangenverstrengeling is en geen beïnvloeding van buitenaf. Het verzwijgen en verbergen van dit soort constructies vind ik onacceptabel.”

De financiering van de bijzondere leerstoel van Arendsen verloopt via de stichting Belastingmuseum en de Douane, voorheen onderdeel van de Belastingdienst. Ook het ministerie van Financiën was betrokken bij het instellen van de leerstoel.

In een reactie aan Nieuwsuur erkent de Universiteit Leiden dat zij niet transparant is geweest over Arendsens dubbelfunctie. Zij had ’aangenomen’ dat het wel goed zat met de vermelding van de Douane en de stichting Belastingmuseum. ,,Erop terugkijkend had de financiering vanuit de Belastingdienst beter wel kunnen worden vermeld.’’

https://twitter.com/Nieuwsuur/status/1525198797009190915

Arendsen bezet de leerstoel ’Maastschappelijke en historische context van het belastingrecht’. Eén promovendus heeft vorig jaar een promotie afgerond, een tweede werkt daar nog aan. Tot en met 2021 was Arendsen voor die ene dag in tijdelijke dienst van de universiteit, maar door een wijziging in het ambtenarenrecht zou die baan vast worden. Dat wilden zowel hij als de universiteit voorkomen. De leerstoel, die sinds 1993 bestaat, is wel als blijvend bedoeld, maar de hoogleraar die hem bekleedt, doet dat tijdelijk. Arendsen is de derde hoogleraar sinds oprichting.

Daarom viel het besluit om Arendsen per 1 oktober 2021 weer voltijds voor de Belastingdienst te laten werken en hem voor één dag in de week bij de universiteit te detacheren. Dat werd echter niet publiekelijk vermeld. Feitelijk betaalt de Belastingdienst nu zijn leerstoel. Nieuwsuur vroeg hem hoe hij dat kan verenigen met de onafhankelijke positie die een hoogleraar moet hebben. Arendsen ziet geen probleem. ,,Onafhankelijkheid van mijn onderzoek wordt gewaarborgd door mijn eigen wetenschappelijke, professionele integriteit en onafhankelijkheid.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.