Universiteiten verlagen collegegeld voor Oekraïners

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

De universiteiten in ons land gaan gevluchte Oekraïense studenten voor het komende collegejaar minder collegegeld vragen dan het bedrag dat normaal is voor studenten van buiten de Europese Economische Regio. Ze hoeven alleen 2209 euro te betalen, het bedrag dat wettelijk verplicht is om te vragen. Anders waren ze minstens 10.000 euro kwijt geweest en mogelijk zelfs zo'n 15.000 euro; het bedrag varieert per instelling.

"Het is belangrijk om snel zekerheid te bieden aan aspirant-studenten die gevlucht zijn uit Oekraïne, juist omdat ze in zo'n onzekere situatie verkeren over hun toekomst", zegt voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging Universiteiten van Nederland.

Universiteiten vinden eigenlijk dat het bieden van een verlaagd tarief voor deze groep studenten een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid is, maar hebben "vooralsnog, om onaanvaardbare situaties te voorkomen" besloten om zelf het collegegeld voor deze groep studenten te verlagen.

Verzoek om leefgeld

De universiteiten hebben de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wel verzocht om Oekraïense studenten te voorzien van leefgeld, "aangezien dit geen verantwoordelijkheid is van universiteiten".

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf onderschrijft de zorgen van de instellingen, aldus zijn woordvoerder. "We begrijpen de onzekerheid die bij studenten uit Oekraïne leeft. De minister waardeert ook zeer de betrokkenheid van de instellingen en de bereidwilligheid om het instellingscollegegeld te verlagen."

Alleen voor vluchtelingen

De zegsman wijst er verder op dat er, om deze Oekraïense studenten te ondersteunen, inmiddels circa 3,5 miljoen euro is toegekend aan de instellingen. En voor de nieuwe stroom ontheemden uit Oekraïne voorziet het kabinet in leefgeld, stelt hij. Wat de huidige situatie betekent voor de zittende Oekraïense studenten, die al vóór de oorlog voor studie naar Nederland zijn gekomen, wordt nu uitgezocht. "Daar willen we zo snel mogelijk duidelijkheid over bieden."

In de afgelopen jaren kwamen er jaarlijks 150 tot 200 nieuwe studenten uit Oekraïne naar Nederland. De universiteiten verwachten dat dit aantal nu iets hoger uitpakt, maar kunnen naar nog geen duidelijkheid over verschaffen. De nieuwe regeling geldt alleen voor de vluchtelingen. De universiteiten hebben ook een noodfonds, waaruit zittende studenten worden geholpen die door de oorlog bijvoorbeeld niet meer bij hun tegoeden kunnen.

Meer nieuws uit Binnenland

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.