Kamerlid vreest dat leerlingen in Rijnsaterwoude wat missen als ze het hele jaar buitengymles hebben en bevraagt minister

De buitengymlessen bij Integraal Kindcentrum Het Woud in Rijnsaterwoude hebben tot Kamervragen geleid.© Foto Hielco Kuipers

Paul van der Kooij
Rijnsaterwoude

Het nieuws dat het Integraal Kind Centrum (IKC) in Rijnsaterwoude alleen nog maar buiten gymt - ook wanneer het regent - heeft geleid tot Kamervragen.

Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) wil namelijk van Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, weten of hij de mening deelt dat ’incidenteel buiten sporten een goede toevoeging kan zijn van de gymles, maar geen vervanging is van een gymles in een daarvoor ingericht gymlokaal’.

Zo betwijfelt het Tweede Kamerlid of een school aan de kerndoelen kan voldoen wanneer alleen buiten bewegingsonderwijs wordt gegeven. Die kerndoelen beschrijven wat leerlingen aangeboden moeten krijgen in het verplichte vak gymnastiek. Bij die doelen gaat het niet alleen om het beter leren bewegen, maar ook om het ’samen reguleren van bewegingsactiviteiten’, het ’beleven van het bewegen’ en het waarderen daarvan als onderdeel van een actieve leefstijl.

Omdat hij ervan overtuigd is dat gymzalen daarbij nodig zijn, verzoekt het liberale Kamerlid de minister een lijst op te stellen met gemeenten die ’onvoldoende gymzalen beschikbaar kunnen stellen aan scholen voor beweegonderwijs’.

De Meerkant

In Kaag en Braassem, waar Rijnsaterwoude onder valt, staan die zalen wel in andere kernen maar niet langer in de kern zelf na de sluiting van gymzaal De Meerkant. En het feit dat er veel onderwijstijd op zou gaan aan reistijd, was een van de redenen voor school en gemeente om helemaal voor buitengym te gaan. Alleen bij code oranje oranje en onweer blijven leerlingen binnen.

Lees ook: Buitengym niet meer weg te denken uit Rijnsaterwoude: ’Alleen bij code oranje of onweer blijven we binnen’

Voorlopig gebeurt dat buitengymmen op en rond een speeltuin, direct naast het voormalige raadhuis van Jacobswoude. Het IKC is daarin sinds kort ondergebracht en het gebouw beschikt niet over een eigen gymzaal. Wel verrijzen in het nieuwe schooljaar op een speelveld achter het speelterrein attributen die van pas komen bij de gymlessen, zoals evenwichtsbalken in een hoog bouwwerk waar ook klimrekken in zitten en touwen waaraan je kunt ringzwaaien, touwklimmen en -zwaaien. (Gym)juf Marieke Paymans - een groot voorstander van gymmen in de gezonde buitenlucht - heeft dan ook druk meegedacht over de opzet van dit buitenterrein waarvan ook niet-leerlingen gebruik kunnen maken.

In 2023 zijn alle scholen verplicht om twee lesuren bewegingsonderwijs per week te geven en moeten ze ook beschikken over de faciliteiten daarvoor, haalt Heerema aan in zijn vragen. Beschikken ze daar niet over, dan wil de parlementariër daar een verklaring voor. Tevens wil hij van de minister weten wat die daaraan gaat doen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.