’In Leiden geen registratiesysteem of vergunningsplicht voor imkers nodig’

Parijs is trots op zijn daktuinen, die zij ziet als manier om klimaatverandering tegen te gaan en voedselproductie te verzekeren.

Parijs is trots op zijn daktuinen, die zij ziet als manier om klimaatverandering tegen te gaan en voedselproductie te verzekeren.© Foto AP

Wilfred Simons
Leiden

De imkerij is, anders dan veel andere hobby’s van vorige generaties, het afgelopen decennium opnieuw populair geworden. De heropstanding begon in Parijs, waar de stadsbewoners bijenvolken gingen houden op de daktuinen die zij daar gingen aanleggen. Ze hoopten daarmee iets voor de bijenstand te doen, maar al snel waren er zoveel volken, dat zij de wilde bijen in de stad verdrongen. Met twintig volken per vierkante kilometer heeft Parijs veel meer bijen dan ecologisch verantwoord is.

In Leiden loopt het allemaal zo’n vaart niet, zegt woordvoerder Mieke Taverne. ,,In Leiden hebben we in de verordening fysieke leefomgeving opgenomen dat het niet is toegestaan om bijen te houden binnen een afstand van 30 meter van woningen, gebouwen of wegen. Hierdoor is het aantal kasten voor honingbijen in Leiden beperkt’’, meent zij.

De in Leiden gevestigde stichting EIS-Kenniscentrum voor Insecten vindt dat de wilde bijen in Amsterdam ’sterk nadeel ondervinden’ van de dichtheid van het aantal honingbijenvolken. Het stadsbestuur wil daarom de wilde bijen meer ruimte geven en het aantal honingbijen terugdringen. Het denkt aan een registratiesysteem voor kasten en een vergunningsplicht voor imkers.

(Tekst gaat verder onder filmpje)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een Leidse imker die anoniem zijn overwegingen wil delen, vindt zo’n registratiesysteem niet zo makkelijk uitvoerbaar. Het aantal bijenvolken kan snel wisselen. Juist in deze periode van het jaar gaan ze zwermen: een jonge koningin neemt een deel van de oude zwerm mee en zoekt een nieuwe woonplek. Volken gaan ’s winters soms dood. Imkers werken daardoor van jaar op jaar onder heel verschillende omstandigheden.

Het Amsterdamse probleem speelt in Leiden niet, zegt Taverne. ,,Er zijn geen maatregelen nodig om de honingbijen te beheersen. Wel zetten we in op het verbeteren van de biodiversiteit van onder andere bermen en grasvelden en het extra vergroenen van de stad met bijvoorbeeld geveltuinen, boomspiegels en de Groene Kansenkaart. Dit doen we om Leiden aantrekkelijker te maken voor wilde bijen en andere insecten.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.