B en W weerleggen parlementaire kritiek in brief aan raad: ’Buitengym in Rijnsaterwoude is wel degelijk volwaardig’

Buitengym op het Integraal Kind Centrum in Rijnsaterwoude.© Foto Hielco Kuipers

Paul van der Kooij
Rijnsaterwoude

Buitengymlessen zoals die jaarrond worden gegeven op het Integraal Kind Centrum (IKC) in Rijnsaterwoude zijn wel degelijk volwaardig. Dat onderstrepen B en W van Kaag en Braassem in een brief aan de raadsleden.

Aanleiding voor de brief is kritiek van buiten. Zo stelde VVD-Kamerlid Rudmer Heerema dat niet zou worden voldaan aan de wettelijke eisen en doelen voor bewegingsonderwijs. Volgens B en W is dat een ’onterechte aanname’.

Lees ook: Kamerlid vreest dat leerlingen in Rijnsaterwoude wat missen als ze het hele jaar buitengymles hebben en bevraagt minister

Zo voeren ze aan dat de firma Nijha, die attributen ontwierp voor een speelveld achter de speeltuin waar nu wordt gegymd, dé landelijke specialist is voor gymnastieklocaties’. En de attributen zijn op ’op basis van de eisen ontwikkeld: alle gymnastiekbewegingen voor alle vereiste motorische vaardigheden zitten in het ontwerp.’

Verder halen de gemeentebestuurders aan dat een teamleerkracht die gespecialiseerd is in bewegingsonderwijs, heeft meegedacht over het buitenterrein dat overigens volgend schooljaar pas wordt ingericht.

Lees ook: Buitengym niet meer weg te denken uit Rijnsaterwoude: ’Alleen bij code oranje of onweer blijven we binnen’

Extra inschrijvingen

In hun brief geven ze toe dat de keus om hele jaar door buiten te gymmen ’ook met financiën te maken heeft’. Zo sluit gymzaal De Meerkant binnenkort de deuren en heeft het IKC geen eigen gymzaal in het voormalige raadhuis van Jacobswoude waar de voorziening voor kinderen van 0 tot 12 is ondergebracht. Maar, zo wordt benadrukt ’er is met overtuiging gekozen’ om de middelen die de raad beschikbaar stelde voor busvervoer naar gymzalen in de omgeving in te zetten voor buitengym.

Ook halen ze aan dat, terwijl ’breed in de media te lezen was dat kinderen in de coronaperiode minder zijn gaan bewegen’, in Rijnsaterwoude ’al die tijd buiten bewegingsonderwijs is gegeven’.

Naast kritische zou het buitengymmen ook positieve reacties hebben opgeleverd. Zo wordt in de brief aangehaald dat het IKC inschrijvingen van buiten het dorp heeft gekregen omdat ’de ruimte en het buitengymmen van het IKC aanspreken’.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.