Via een enquête over de coronatijd wil gemeente Kaag en Braassem ontdekken of ze lessen kan trekken voor een volgende pandemie

Coronavirus© foto Radoslav Zilinsky

Paul van der Kooij
Roelofarendsveen

Via een onder inwoners, ondernemers, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties wil de gemeente Kaag en Braassem duidelijk krijgen of zij de afgelopen twee jaar goed heeft geopereerd tijdens de corona-pandemie of dat er lessen zijn te trekken voor een volgende pandemie.

De algemene enquête kan op de gemeentelijke website worden ingevuld, maar ook op papier. Zo worden de komende dagen vragenlijsten neergelegd op plekken waar veel ouderen. De eerste vragen zijn persoonlijk. Zo vraagt de gemeente zich af in welke leeftijdscategorie de invuller zich bevindt, hoe het met hem of haar gaat en of er nog gevolgen van de afgelopen periode worden ondervonden. Vullen mensen de laatste vraag met ’ja’ in, dan kunnen ze er ook bij zetten of het gevolgen op financieel gebied zijn en/of de fysieke dan wel de mentale gezondheid betreffen. Ook ’sociale contacten’ kunnen worden aangevinkt. Tevens is er ruimte om andere gevolgen aan te geven.

Rol gemeente

Vervolgens zijn er vragen over de rol van de gemeente. Zo is die benieuwd of mensen de afgelopen twee jaar ’in aanraking/contact zijn geweest met de gemeente betreffende de coronacrisis en/of de bijbehorende maatregelen’? En of dat aansloot bij wat ze nodig hadden. Zo niet, of er aandachtspunten zijn die ze willen meegeven? Ook mogen mensen, ’vanuit ze eigen situatie bekeken’, aangeven hoe ze in het algemeen de rol van gemeente tijdens deze coronacrisis hebben ervaren?\

Tot slot is de gemeente benieuwd of mensen korte- en/of langetermijneffecten van de coronacrisis verwachten? Daarbij mogen ze ook effecten voor de gemeenschap, voor bedrijven, verenigingen, ondernemers, etcetera noemen.

Voor die laatste categorieën is er een aparte enquête met vragen als: Hoe staat uw organisatie ervoor na de coronacrisis? En: Ervaart uw organisatie nog gevolgen van de coronacrisis? Maar ook: Hoe heeft u het toezicht op en de handhaving van de coronamaatregelen vanuit de gemeente ervaren? En net als in de algemene enquête mag worden aangegeven hoe de rol van de gemeente is ervaren en of dat aansloot bij wat nodig was?

Eenieder krijgt mee dat de gemeente hoopt dat de in de coronatijd getroffen maatregelen niet meer gaan terugkomen, maar dat ze daar ’helaas geen zekerheid over kan geven’.

De link naar de algemene enquête: https://forms.office.com/r/PHDWX21ypp

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.