Teylingen stopt miljoenen in gemeentelijk Woonfonds, stop op bouw van GOM-woningen

Bouwen staat centraal in de plannen van de nieuwe coalitie.© archieffoto

Sjaak Smakman
Teylingen

Met een eigen gemeentelijk woonfonds van vier miljoen wil Teylingen de komende jaren een impuls geven aan de bouw van iets duurdere huurwoningen en bereikbare koopwoningen. Ook voor verduurzaming van deze soorten woningen of voor het realiseren van tijdelijke huisvesting kunnen partijen een beroep doen op het fonds.

Om inwoners meer bij het beleid te betrekken wordt januari de jaarlijks terugkerende ‘maand van de toekomst’. De gemeente wil dan met inwoners in gesprek over belangrijke thema’s die spelen of gaan spelen en daarbij kennis uit de samenleving halen. De keuze is op januari gevallen omdat dat een rustige maand waarin mensen wat meer tijd hebben voor andere dan de dagelijkse dingen.

Betaalbaar

Het realiseren van betaalbare woningen is een kernpunt in ‘Samen maken we Teylingen’, de afspraken van CDA, VVD, Trilokaal en PvdA/GroenLinks voor de nieuwe coalitie. Reny Wietsma, Marlies Volten, Heleen Hooij en Elsbeth Koek treden daarin als wethouders aan. Met Carla Breuer als burgemeester bestaat daarmee het het hele nieuwe college uit vrouwen.

Nieuw Boekhorst in Voorhout, Langeveld en Bloementuin in Sassenheim en De Waaier in Warmond worden genoemd als plekken waar deze raadsperiode de schop in elk geval de grond in moet. Voor De Waaier en Bloementuin liggen er concrete plannen, waarbij Stek de belangrijkste partner is. Vorige week werd ook een plan gepresenteerd voor de stationslocatie in Voorhout, waarbij Stek zowel sociale als zogeheten middenhuur wil realiseren.

Nieuwe sociale huurwoningen kosten veel meer dan ze aan huur opbrengen – de zogeheten onrendabele top – maar dat is ook bij de zogeheten middenhuur tot ongeveer duizend euro vaak het geval. Aan die wat duurdere huurwoningen is ook veel behoefte en met het nieuwe woonfonds wil de coalitie dat die ook gebouwd worden. Hetzelfde geldt voor koopwoningen tot aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie, momenteel 355.000 euro. Ook daarvoor kunnen bouwers een beroep doen op het fonds.

Isoleren

Een nog groter vraagstuk is de energietransitie om de klimaatverandering nog een beetje binnen de perken te houden. De nadruk blijft liggen op isolatie van woningen en zonnepanelen op zoveel mogelijk daken. Over zonneweides en windturbines staat geen woord in de afspraken, wel wordt plan van Dion Piket (sinds de verkiezingen Progressief Teylingen) omarmd om langs infrastructuur zoals de A44 zonnepanelen te plaatsen op of bij geluidsschermen.

Om bewoners te stimuleren gaat de gemeente werken met een wegwijzer. Daarbij worden per wijk en per straat inwoners gestimuleerd om in actie te komen. De gemeente start met de woningen en wijken waarmee de grootste winst behaald kan worden. Isolatie, zonnepanelen maar ook het organiseren van collectieve inkoopacties van hybride warmtepompen maken er deel van uit.

Paardenweitjes

Bij de vooral door Teylingen aangezwengelde discussie over het regionale ruimtelijke beleid (ISG) en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) besluit de nieuwe coalitie om nieuwe aanvragen voor zogeheten GOM-woningen niet meer in behandeling te nemen in afwachting van de uitkomsten van de komende discussie met de andere bollengemeenten over hoe het verder moet. Al bestaande aanvragen worden nog wel afgehandeld, maar de kans dat die de eindstreep halen is niet al te groot.

Bij de handhaving bij zogeheten oneigenlijk gebruik van bollengrond voor met name paardenweitjes en volkstuintjes zijn de afspraken vager. In de praktijk zal het er waarschijnlijk op neerkomen dat de gemeente hangende de ISG-discussie alleen nog gaat handhaven als het heel duidelijk is dat het gaat om heel goed rendabel te exploiteren bollengrond illegaal wordt gebruikt voor andere doeleinden.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.