Leidse speeltuintjes krijgen een opknapbeurt en nieuwe toestellen: jeu-de-boulesbaan gevraagd voor opa’s en oma’s

Het Neeltje Lokersepad.© Foto Cyclomedia

Binnert Glastra
Leiden

Vier speeltuintjes in de Leidse Stevenshof en één in Roomburg krijgen een nieuwe inrichting. De afgelopen tijd inventariseerde de gemeente de wensen. Die blijken niet alléén op kinderen gericht.

De gemeente enquêteerde eind juni tot half juli de omwonenden van enkele kleine speelplekken met slechts enkele toestellen. De respons was niet erg groot, blijkt uit brieven die de gemeente aan omwonenden stuurde, maar voldoende om een nieuw ontwerp te gaan maken.

Alleen bij het speeltuintje in de Coert de Jongstraat / Annie Coertstraat was het aantal mensen dat de enquête invulde (9) te laag om al mee aan de slag te gaan. Ook omdat er over dat speelterreintje klachten zijn (over voetballende kinderen) neemt de gemeente hiervoor wat extra tijd. Omwonenden zijn opnieuw benaderd en kunnen met een programmaatje op de website leiden.speeltuinbouwer.nl zelf hun ideale speeltuintje ’bouwen’. Dat kan nog tot en met 25 augustus.

Uit de opmerkingen tot dusver leidt de gemeente af dat hier vooral behoefte is aan ’zwaaien, schommelen en draaien’. Ook is er een sterke wens voor meer groen in de vorm van struiken, bomen en gras. ,,Dit met als doel dat er verstoppertje gespeeld kan worden en het kan dienen als buurttuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten’’, schrijft de gemeente.

Jeu de boules

Uit de antwoorden voor het speelterreintje aan het Neeltje Lokersepad (17) blijkt de behoefte aan een jeu-de-boulesbaan. Weliswaar is de speelplek vooral gericht op kinderen tot 5 jaar, ook hun toezichthouders zouden er graag wat kunnen doen. Ook hier is een verzoek om meer verstopplekken in het groen. Gevraagde toestellen richten zich hier volgens de gemeente vooral op ’glijden, klimmen en schommelen’.

De speelplek aan de Esther de Boer - van Rijkstraat wordt eveneens vooral gebruikt door jonge kinderen. De gemeente wil hier liefst een speelplek inrichten voor alle leeftijden. De enquête werd 27 keer ingevuld. Ook hier is klimmen, glijden en schommelen het meest gewenst, ’in een natuurlijke stijl’. Verder vragen omwonenden om een ’waterspel’. De gemeente neemt het verzoek over in het ontwerp iets te doen met koeien, omdat de speelplek plaatselijk bekend staat als de koeienspeelplek. Voetballen is op deze plek juist wel gewenst, blijkt volgens de gemeente uit de antwoorden.

Bomen

Aan de Emerentia Banningstraat (een respons van 11) liggen de speelgelegenheden iets uit elkaar. Op een pleintje staan een glijbaan en een wipkip, aan het einde van de straat is een grasveld waar kan worden gevoetbald en er is een slackline. De omwonenden vragen de gemeente om een fantasiespel en gelegenheid om te fietsen en skelteren - maar voor die laatste twee ontbreekt het aan ruimte, schrijft de gemeente. Ook op een verzoek om bomen weg te halen, gaat de gemeente niet in. ,,De bomen zijn in goede staat.’’

Ook voor de speelplek aan de Briniostraat in Roomburg kreeg de gemeente 11 keer antwoord. Hieruit kwam naar voren dat klimmen, glijden en spelen met water het meest gewenst is. Het klimrek mag (veel) groter, hoger en uitdagender. Daarnaast hebben 5 van de 11 buurtbewoners ingevuld dat ze graag een tafeltennistafel willen. De bak in het midden van de speelplek krijgt een functie, zegt de gemeente al toe.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.