Duinbehoud vraagt aandacht voor kwetsbaarheid bij excursies op Dag van de Duinen

Marc Jansen: ,,We zitten nog steeds te wachten op stikstofbeleid’.© foto Rob van Wieringen

Sjaak Smakman
Katwijk

Het strand bij Katwijk, Berkheide, de Coepelduinen en Noordvoort zijn vier van de twintig plaatsen langs de Nederlandse kust waar stichting Duinbehoud op de Dag van de Duinen op 17 september gratis excursies organiseert onder begeleiding van echte duinkenners. Duinbehoud viert dan meteen het 45-jarig bestaan en vraagt die dag ook extra aandacht voor de kwetsbaarheid van de duinen.

Een grote overmaat aan stikstof is volgens directeur Marc Jansen van Duinbehoud een van de grootste problemen waarmee het duingebied kampt en die veel bijzondere soorten bedreigt. Door maaien en plaggen probeert Waternet daar wat aan te doen. ,,Maar dat is dweilen met de kraan open’’, zegt Jansen, ,,wij zitten nog steeds te wachten op rijks- en provinciaal beleid om daar echt iets aan te doen.’’ Bijkomend probleem voor Waternet is dat ze veel kritiek krijgen van bezoekers, die het maaien en plaggen als vernietiging van de natuur zien. ,,De medewerkers van Waternet moeten steeds weer uitleggen dat ze juist bezig om de kwetsbare natuur te beschermen’’, weet de directeur.

Duinbehoud wil deze keer ook speciaal aandacht besteden aan de zeespiegelstijging. ,,Dat is nu nog niet urgent, maar hoe is dat over twintig jaar? Je ziet dat de prognoses over de stijging steeds weer worden bijgesteld’’, aldus Jansen. Eind vorig jaar verhoogde bijvoorbeeld het KNMI de prognose van een meter stijging in 2100 naar 1,2 meter. Door zand op te spuiten vlak voor de kust probeert Rijkswaterstaat het zand dat verloren gaat teug te brengen en zo de kustverdediging op peil te brengen, maar of dat voldoende is en wat de stijging betekent voor het duingebied, zijn vragen waar je volgens Jansen goed over moet gaan nadenken.

Druk

Mede door corona hebben verder veel meer mensen de duinen ontdekt als recreatiegebied. Dat vergroot enerzijds de waardering van het gebied, maar Jansen ziet dat de druk op de duinen door al die wandelaars en fietsers daardoor wel erg groot wordt. ,,Wij pleiten daarom voor meer groengebieden buiten de duinen en de aanleg van veel meer fiets- en wandelpaden buiten de duinen zodat mensen ook daar kunnen recreëren.’’

Niet alleen het aantal menen, ook het aantal damherten in de duinen is een probleem. De verhouding mannetjes-vrouwtjes is momenteel tien op een ‘en je kunt je voorstellen wat dat voor de vrouwtjes betekent’, zegt Jansen. Daarnaast gaan de mannetjes steeds vaker buiten de duinen op zoek naar vrouwtjes. De bestaande afrasteringen zijn onvoldoende. ,,Je zou verbaasd zijn hoe hoog ze kunnen springen’’, zegt Jansen, en daarnaast kunnen ze ook via het strand naar de bebouwde omgeving.

Maar er zijn gelukkig ook lichtpuntjes. Het afschieten van damherten begint zijn vruchten af te werpen. ,,We zien al steeds meer bloemen terugkomen in de duinen’’, aldus Jansen.

Voor meer informatie over de excursies en aanmelden: www.duinbehoud.nl/dagvandeduinen/gamee.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.