’Noordwijk moet in actie komen voor energiearmoede inwoners’

1 / 2
Sjaak Smakman
Noordwijk

De gemeente Noordwijk moet overwegen ook zelf subsidie te geven op woningisolatie of een collectieve inkoopactie te organiseren om met name huurders en huiseigenaren met een inkomen beneden modaal (37.000 euro bruto per jaar) de energierekening betaalbaar te houden, stelt CDA’er Sebastiaan Duivenvoorden in vragen aan het college.

De fors duurder geworden boodschappen, maar vooral de explosief gestegen energieprijzen brengen steeds meer huishoudens in de problemen, zo blijkt volgens Duivenvoorden uit tal van rapporten en nieuwsberichten. Het kabinet staat onder druk om daar wat aan te doen, maar ook de gemeente zelf moet kijken of en hoe die de inwoners kan ondersteunen, vindt Duivenvoorden.

De problemen zitten vooral bij mensen met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen. En daarvan zijn er ook in Noordwijk een flink aantal van, stelt Duivenvoorden. Versneld isoleren van zowel huur- als koopwoningen is daarom van groot belang, en de gemeente kan daaraan volgens hem een bijdrage leveren. Die moet daarvoor overleggen met woningcorporatie Stek over versneld isoleren, maar kan ook de inwoners direct ondersteunen door een collectieve inkoopactie van isolatiemateriaal of door een aanvullende subsidie te geven bovenop de rijkssubsidie. De gemeente moet daarbij specifiek kijken naar verouderde huurwoningen die de komende tien jaar worden gesloopt, vindt de CDA’er.

Daarnaast wil hij weten hoe de gemeente zich voorbereidt op de naar verwachting groeiende vraag naar schuldhulpverlening. Kan de gezamenlijke sociale dienst (ISD) die vraag aan en kan er snel worden beslist over aanvragen voor bijzondere bijstand, wil Duivenvoorden weten. Hij vraagt de gemeente ook goed de vinger aan de pols te houden bij welzijnsinstellingen en bijvoorbeeld de Voedselbank over de ontwikkelingen en de gemeenteraad daarover de komende tijd op de hoogte te houden. Hij wil tenslotte ook weten wat de inflatie en energieprijzen voor de gemeente zelf betekenen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.