Ook Zoeterwoude krijgt, volgend jaar, een sociaal wijkteam

Het gemeentehuis van Zoeterwoude.© Foto Cyclomedia

Loman Leefmans
Zoeterwoude

Zoeterwoude krijgt een sociaal wijkteam, als het aan het gemeentebestuur ligt. Dat ’team’ moet het voor inwoners eenvoudiger maken om antwoorden te krijgen op vragen over werk, inkomen, zorg, opvoeding en welzijn.

Waar het nieuwe sociale wijkteam wordt gevestigd en welke digitale hulpmiddelen ervoor beschikbaar komen, is nog niet bekend. Ook wat het de gemeente kost, moet nog blijken. Dergelijke informatie wordt later dit jaar gepresenteerd. Veel gemeenten hebben al een sociaal wijkteam dat met wisselend succes opereert.

Duidelijk is dat ook Zoeterwoude de dienstverlening op sociaal gebied wil clusteren en centraliseren, met 2023 als proefjaar. ’Hiermee zorgt de gemeente Zoeterwoude ervoor dat de inwoners op één plek terecht kunnen voor alle (ondersteunings)vragen’, zo laat een woordvoerster in een korte verklaring weten.

Het gaat onder meer om het samenvoegen van het lokale zorgloket, de plaatselijke schuldhulpverlening, en het gemeentelijk loket Werk en Inkomen. Ook niet-gemeentelijke organisaties doen eraan mee zoals Jeugdteam Leidse Regio, Kwadraad (maatschappelijk werk), stichting MEE (inclusiviteit) en GGZ Rivierduinen (geestelijke zorg). De gemeenteraad buigt zich na het zomerreces over het wijkteam.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.