Aantal uitkeringen in de regio blijft dalen, 55-plussers blijven iets achter

Binnert Glastra
Leiden

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Holland Rijnland blijft dalen en lag eind juli op nog 4429, ruim 30 procent lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van UWV, dat opmerkt dat het relatief vaak 55-plussers zijn die moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan.

Ruim een derde van de WW-uitkeringen (1655) ging naar 55-plussers. Het lukt de werkzoekenden in deze leeftijdscategorie de afgelopen 15 jaar wel steeds beter om nieuw werk te vinden, maar zelfs nu de banen voor het oprapen liggen komt toch een relatief groot deel maar niet uit de uitkering.

UWV constateert dat dit ten dele komt omdat de ouderen werkzoekenden vaker dan jongeren een administratieve baan hadden. In die sector is ongeveer de helft van de werklozen 55-plus. ,,De kans om weer zo’n baan te vinden is klein, omdat er door automatisering steeds minder administratieve banen zijn’’, schrijf UWV. ,,De concurrentie in deze banen is daarom groot.’’

In Holland Rijnland hebben bijna 200 werkzoekende 55-plussers een minder kansrijk beroep en nog eens 700 een beroep ’waarin krapte bestaat’. ,,Breder zoeken naar een baan in een kansrijk beroep of zelfs bij- of omscholen naar een kansrijker beroep kan een oplossing zijn’’, adviseert UWV deze werkzoekenden.

De totale werkloosheid in de regio omvat 1,4 procent van de beroepsbevolking - het landelijk gemiddelde is 1,6 procent.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.