Kassen Oude Herenweg in Voorhout maken plaats voor nieuwe woning

De oude kassen en de grond waarop een nieuwe villa van het college mag verrijzen.© archieffoto

Sjaak Smakman
Voorhout

Het college van Teylingen wil groen licht geven voor het ’herbestemmen’ van de villa aan de Oude Herenweg 19 in Voorhout van bedrijfswoning tot burgerwoning plus toestemming voor de bouw van een nieuwe woning daarnaast. In ruil daarvoor wordt het kassencomplex achter de twee bestaande villa’s gesloopt.

Het gaat bij dat laatste daarbij niet om een met name in Teylingen fel omstreden GOM-woning, benadrukte het college.

In het collegeakkoord van CDA, PvdA-GroenLinks, VVD en Trilokaal is immers opgenomen dat in afwachting van de herijking van het regionale ruimtelijke beleid (ISG) geen aanvragen voor GOM-woningen in behandeling worden genomen. Het gaat hier echter om de min of meer voorganger van de GOM-woningen, de provinciale Ruimte voor Ruimte regeling.

Daarbij was de norm dat in ruil voor de sloop van 5.000 vierkante meter verouderde bedrijfsbebouwing een woning mocht worden neergezet. De aanvraag voor deze woning dateert al van 2006 en kreeg toen groen licht.

In totaal tellen de kassen plus de overige bebouwing zoals een ketelhuis 6200 vierkante meter. Dat gaat straks allemaal tegen de vlakte, maar daarvoor wil het college wel gehoor geven aan twee aanvullende vragen van de eigenaar: Oude Herenweg 19 is officieel een bedrijfswoning, maar dat wordt een zogeheten burgerwoning omdat het bedrijf officieel ophoudt te bestaan.

Voordeel voor de eigenaar is dat de woning daardoor bij verkoop veel meer opbrengt omdat hij immers aan iedereen te koop kan worden aangeboden.

Daarnaast wordt de bouwkavel voor de nieuw te bouwen woning veel groter: aanvankelijk was die ruim 400 vierkante meter, terwijl voor een GOM-woning 1.000 vierkante meter de gangbare maat is. De kavel wordt echter 1700 vierkante meter groot.

Als hij ’maar’ 1.000 vierkante meter groot zou worden, zo er tussen de kavel en de landbouwweg naar het beschermde oude witte boerderijtje verder weg in het land een strookje grond over blijven dat officieel dan wel bollengrond is, maar in de praktijk nooit als bollengrond gebruikt zal worden.

Overigens heeft ook hier de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.