Leidse beplantingsbeleid onderwerp van onderzoek Rekenkamercommissie

Dat de overkapping van de Willem de Zwijgerlaan zou aanvoelen als een bos zoals de wethouder in 2012 zei, was enigszins overdreven.© Foto Hielco Kuipers

Binnert Glastra
Leiden

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp neemt het Leidse beplantingsbeleid onder de loep. Donderdag krijgt een raadscommissie hierover een toelichting van het onderzoeksteam.

De Rekenkamercommissie (RKC) fungeert onafhankelijk en onderwerpt gemeentelijk beleid en situaties waarin dat lijkt te ontsporen met enige regelmaat aan onderzoek. Daarvoor schakelt zij dan vaak gespecialiseerde onderzoekers in. Sinds kort echter, doet de commissie ook kleinere onderzoeken in eigen beheer.

Het Leidse beplantingsbeleid valt onder laatstgenoemde categorie. Omdat er nu regelmatig nieuwe parken en perken bijkomen met het oog op de klimaatadaptatie, besloot de RKC het achterliggende beleid te onderzoeken. Denkt de gemeente goed na over de plantkeuze en welke criteria hanteert zij daarvoor, bijvoorbeeld? Esthetische overwegingen kunnen op gespannen voet staan met de hoeveelheid benodigd onderhoud op lange termijn. En zijn de personele en financiële capaciteit daarop berekend?

Het onderzoek richt zich verder op de mate waarin bewoners betrokken worden bij de keuze voor beplanting en de vraag in hoeverre zij kunnen bijdragen aan het onderhoud.

Als praktijkvoorbeeld pakt de Rekenkamercommissie de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan bij de moskee in Leiden-Noord. Deze overkapping werd tien jaar geleden geopend, met een dikke laag grond erop om er een groene oversteek voor fietsers en wandelaars van te kunnen maken. ,,Als die beplant is, waan je je bijna in een bos'', zei toenmalig wethouder Pieter van Woensel (VVD) er destijds over. Dat zal niemand nu nog beweren.

Beatrice Snel en Marije van den Berg van de RKC vormen het onderzoeksteam. Daarnaast wordt een onderzoeksjournalist ingeschakeld.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.