Alsnog steun voor zorgakkoord van verpleeg- en wijkzorgclub ActiZ

ANP Producties | Bron: ANP
Utrecht

ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties in de verpleeg- en wijkzorg, geeft alsnog steun aan het zogenoemde Integraal Zorgakkoord. ActiZ was een van de clubs die eerder zei niet in te stemmen met het zorgakkoord, dat het ministerie van Volksgezondheid wil sluiten met de hele zorgsector.

In het akkoord staan plannen voor het betaalbaar en goed houden van de zorg in de toekomst. Zo moet er meer geïnvesteerd worden in onder meer de wijkzorg, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. ActiZ gaf maandag aan de voorgelegde versie van het akkoord niet te steunen, omdat er eerst meer duidelijkheid moest komen over hoe bijvoorbeeld de financiële afspraken uit het akkoord in de praktijk zouden worden gebracht.

Deze week is veel overlegd met het ministerie, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland en andere zorgpartijen die meepraten over het akkoord. "De leden van ActiZ hebben inmiddels voldoende vertrouwen dat ze de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord waar kunnen maken", meldt de vereniging na afloop van een ledenvergadering. ActiZ zegt wel de beloftes uit het akkoord "nauwgezet te monitoren".

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging en de brancheorganisatie voor kleinere ondernemers in de wijkzorg Zorgthuisnl hebben gezegd het akkoord niet te willen tekenen. Of zij afgelopen dagen ook overtuigd zijn dat toch te doen is nog niet duidelijk.

Meer nieuws uit Binnenland

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.