Wie was Bossulus? Najaarssymposium in Leids Volkshuis over kennisoverdracht

Ariadne Schmidt.© Archieffoto Taco van der Eb

Wilfred Simons
Leiden

De organisatie Leiden European City of Science houdt vrijdagmiddag 4 november in het Leidse Volkshuis een ’najaarssymposium’ over de vraag ’hoe kennis (in Leiden) tot stand komt en wordt overgedragen’. Tijdens dit historisch getinte symposium vertellen zes Leidse onderzoekers over de manieren waarop in vroeger eeuwen kennis werd overgedragen. Eén van de speerpunten is het onderwijs aan meisjes. Die konden in de Gouden Eeuw vrijwel allemaal lezen en schrijven, maar er is weinig bekend over de vraag hoe en waar ze dat leerden.

Een zeer raadselachtige figuur uit de begintijd van de Universiteit Leiden is Matthaeus Bossulus. Toen Willem van Oranje begon na te denken over de vestiging van een universiteit in Leiden, overwoog hij om een leerstoel in de filosofie en de taalkunde aan te bieden aan Bossulus. Hij kon ook behulpzaam zijn bij de oprichting van de universiteit. Maar Willem Otterspeer, die in zijn monumentale boek ’Groepsportret met dame’ de begintijd van de universiteit beschrijft, kon helemaal geen gegevens vinden over deze Bossulus. Emeritus hoogleraar Dick de Boer is dat wel gelukt. Hij onthult in het najaarssymposium wie die destijds omstreden geleerde was.

Hoogleraar Leidse stadsgeschiedenis Ariadne Schmidt gaat tijdens haar lezing in op haar project ’Linking University and City’. Ze onderzoekt hoe de universiteit en de stad elkaar over en weer beïnvloedden en brengt met datatechnieken de contacten tussen de universitaire gemeenschap en de Leidse bevolking in kaart.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.