Bergkamp: besluit tot onderzoek naar Arib was zorgvuldig

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Het besluit om een onderzoek naar PvdA-Kamerlid en voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib in te stellen, is zorgvuldig en rechtmatig tot stand gekomen, aldus de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief aan de Kamer. Over Arib waren klachten binnengekomen: zij zou tijdens haar voorzitterschap misbruik hebben gemaakt van haar positie en medewerkers hebben gekleineerd. Zijzelf spreekt van een politieke afrekening en stapt op als Kamerlid, zo maakte ze dit weekend bekend.

Dat er een onderzoek komt, lekte vorige week uit in het NRC. Arib reageerde woedend hierop, ook omdat zij zelf niet op de hoogte was gesteld van het plan. Dat informatie hierover kon lekken, leidde tot grote verontwaardiging. Verschillende fracties hadden Bergkamp om opheldering gevraagd over de gang van zaken.

Inmiddels heeft het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, aangifte gedaan van het lek. "Het presidium vindt het zeer kwalijk dat vertrouwelijke informatie is gelekt. Het doet geen recht aan de medewerkers over wie de (vermeende) signalen zijn afgegeven, het raakt de positie van de voormalige Kamervoorzitter en het schaadt het aanzien van de Tweede Kamer", aldus Bergkamp.

'Concrete en duidelijke signalen'

De huidige Kamervoorzitter schrijft in haar brief, ook namens het presidium, dat vanwege "de ernst van de signalen" het besluit is genomen een onderzoek in te stellen. Het presidium heeft dat gedaan "in gezamenlijkheid met de griffier" die de leiding heeft over de ambtenaren in de Tweede Kamer en is belast met een veilig werkklimaat.

Over de signalen die in juli via een brief binnenkwamen, schrijft Bergkamp dat "hoewel de brief anoniem is, hij concrete en duidelijke signalen bevat, die aangeven dat er mogelijk sprake is (geweest) van een zeer onveilige werkomgeving. De in de brief beschreven voorvallen zijn bevestigd door de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer en passen bij eerdere (concrete en ernstige) signalen van een onveilige werkomgeving. Vanuit juridisch oogpunt neemt het signaal daarmee in gewicht toe."

Onderzoek

Volgens haar betekent dit dat "op basis hiervan op de Tweede Kamer als werkgever een plicht rust tot handelen. Dat wil zeggen dat er onderzoek gedaan moet worden naar de juistheid van omschreven voorvallen en geschetste sociale onveiligheid en nagegaan dient te worden of nazorg moet worden verleend aan betrokken medewerkers. Ook zal worden bekeken of maatregelen getroffen moeten worden om deze situaties te voorkomen", aldus Bergkamp.

Het presidium vergaderde vier keer over de brief en een mogelijk onderzoek. Bergkamp wilde samen met presidiumleden René Peters (CDA) en Martin Bosma (PVV) Arib informeren over het onderzoek, maar dat lukte niet. Eerst wees Arib een verzoek tot een gesprek op donderdagochtend af, omdat ze toen niet kon. Verder contact via WhatsApp of e-mail leidde ook niet tot een reactie, aldus een bijlage bij de brief.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.