Boeren dreigen met acties als bevindingen Remkes tegenvallen

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Boeren dreigen opnieuw met de tractors de weg op te gaan als de bevindingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes woensdag tegenvallen. "Dat zit er dik in. Maar het ligt aan de regering, of ze alles gaan overnemen", zegt Mark van den Oever, voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF).

Remkes presenteert zijn bevindingen naar aanleiding van de stikstofgesprekken de afgelopen maanden tussen het kabinet en organisaties, waaronder die van boeren. Die bevindingen zijn belangrijk omdat het kabinet zegt dat de invulling van het stikstofbeleid hier deels van afhankelijk is.

Volgens Van den Oever zijn de verwachtingen laag. "We hebben nog weinig goeds van Remkes gezien. Het is natuurlijk een georkestreerd showspel, maar wij laten ons graag positief verrassen", aldus de boerenactivist. Woensdagavond overlegt FDF over de uitslag van Remkes en "hoe te reageren".

Constructieve stappen

Bart Kemp van actiegroep Agractie wil niet vooruitlopen op eventuele acties. "Maar we verwachten wel dat Remkes onze aangedragen punten over het stikstofbeleid serieus neemt." Kemp zegt "redelijke hoop" te hebben dat Remkes niet te eenzijdig kijkt. "Wij verwachten constructieve stappen onze richting op en we hopen dat Remkes in staat is om de juiste adviezen te geven die ook recht doen aan de agrarische sector. En dat het kabinet vervolgens keuzes gaat maken die daarbij passen", aldus Kemp.

Het vasthouden aan de huidige plannen ziet Agractie als een heilloze weg. "Daar is geen enkel draagvlak voor onder boeren. Je krijgt dan zaken die jarenlang gaan voortslepen. De uitvoering van de plannen wordt zeer moeilijk of onmogelijk", stelt de activist. "Je ziet nu al dat boeren zelfs niet willen meewerken aan vrijwillige regelingen, uit solidariteit. Als de plannen worden doorgezet, krijg je echt massale weerstand."

Ook LTO Nederland "hoopt en verwacht" dat Remkes zijn opdracht "serieus" neemt. "De afgelopen maanden hebben we veel voorstellen gedaan om verder te komen. We hopen van harte dat er morgen recht wordt gedaan aan de inbreng van de agrarische sector", zei een woordvoerder dinsdag. Hij wil niet zeggen wat boeren doen als Remkes geen gehoor geeft aan de eisen van de sector. "Daar reageer ik op als het rapport er is, dat ga ik nu niet doen."

Meer nieuws uit Binnenland

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.