Om het makkelijk te houden: blanco Leidse begrotingswijziging

Binnert Glastra
Leiden

Burgemeester en wethouders van Leiden hebben voor het gemak een blanco begrotingswijziging gemaakt. De gemeenteraad mag daar op een later moment drie miljoen euro in verdelen.

De toekomstige aanpassing van de begroting is het gevolg van de coalitieafspraken die GroenLinks, D66, PvdA en CDA na de verkiezingen maakten. Voor de komende jaren hebben zij drie miljoen euro apart gezet. Dat moet de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad vergemakkelijken. Als een partij dingen aan de begroting wil toevoegen of bezuinigingen wil schrappen, bijvoorbeeld, moet zij immers kunnen zeggen waar het geld dan wel vandaan moet komen.

Daar is dus nu een potje voor, maar het levert mogelijk een probleem op. Het verwerken van dat soort aanpassingen is volgens burgemeester en wethouders tijdrovend en foutgevoelig. ,,Hiermee komt het tijdig aanleveren van de verantwoordingsinformatie aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder druk te staan’’, stellen zij. Om het probleem te ondervangen, hebben zij alvast een blanco aanpassing van de begroting vastgesteld, alleen voor deze drie miljoen euro. Daar zijn de plussen en minnen dan later eenvoudig in te vullen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.