Leidse gemeenteraad vraagt burgemeester en wethouders, opnieuw, om bredere kijk op energie dan alleen Rotterdamse havenwarmte

Het gebied achter Corpus is volgens de restwarmteplannen de logische plek voor piek- en back-upinstallaties.© Foto Cyclomedia

Binnert Jan Glastra
Leiden

De Leidse gemeenteraad raakt geïrriteerd over de traagheid of onwil van burgemeester en wethouders om voor de energietransitie verder te kijken dan een restwarmteleiding uit het Rotterdamse havengebied. Dat blijkt nieuwe vragen van acht coalitie- en oppositiepartijen aan het stadsbestuur.

Diverse wijkverenigingen en bewonersgroeperingen zien weinig in vervanging van de stadsverwarming door restwarmte uit Rotterdam. Zij onderzoeken bijvoorbeeld warmtewisseling met oppervlaktewater, bodemwarmte of buurtaccu’s. In ieder geval willen ze bij de plannenmakerij betrokken worden. Ook de Leidse gemeenteraad is er nog helemaal niet uit of die restwarmtepijp nu echt de beste koers is. Bovendien gaat de energiestransitie om meer dan alleen warmte en een warmtenet. De raad heeft het college van b en w ook meermaals gevraagd om een bredere kijk en ook om de bewonersparticipatie beter te regelen.

Over het uitblijven van actie daaromtrent stelden zeven partijen (D66, CDA, VVD, SP, PvdD, CU, PS en SvL) eerder dit jaar al vragen aan b en w. Met de onlangs verkregen antwoorden zijn zij duidelijk allerminst tevreden. ,,Het lijkt alsof de focus van het college nog steeds ligt op de toekomstige beschikbaarheid van hoge- en middentemperatuurwarmte uit Rotterdam.’’ Een beeld dat de raadsfractie nog versterkt zien in uitspraken van wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks) bij diverse gelegenheden.

Zij vragen het college daarom nu wat het tot dusver gedaan heeft met die eerdere verzoeken van de gemeenteraad. Daarbij wijzen zij ook op het advies dat de commissie voor de milieueffectrapportage (MER) deze zomer gaf aan de provincie om ook uit te zoeken welke andere manieren er zijn om Leiden in de toekomst duurzaam te verwarmen. Anders valt er immers niets te vergelijken. Bovendien was in de pijpleidingplannen geen rekening gehouden met het feit dat bij Leiden ook (gasgestookte) installaties moeten komen voor piekmomenten en als achtervang bij storingen.

Wat betreft dat laatste vragen de zeven partijen ook wat de meest waarschijnlijke plekken zijn waar deze installaties gebouwd worden als de restwarmteleiding er komt.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.