Regio Hollands Midden gaat op zoek naar nog eens achthonderd extra bedden voor asielzoekers, laat Leidse burgemeester Henri Lenferink weten

Staatssecretaris Eric van der Burg.© Foto ANP / LEX VAN LIESHOUT

Binnert Jan Glastra
Leiden

De veiligheidsregio Hollands Midden gaat voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op zoek naar permanente opvanglocaties voor asielzoekers, met totaal 500 tot 800 bedden. Dat zei de Leidse burgemeester Henri Lenferink maandagmiddag na afloop van een werkbezoek van staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, asielzaken) aan tijdelijk tot opvang verbouwde panden in Leiden en Alphen aan den Rijn.

Lenferink, en andere gemeenten in de veiligheidsregio waarvan hij voorzitter is, willen niet wachten op de nieuwe ’spreidingswet’ waaraan Van der Burg werkt. Ook hebben ze er geen trek in steeds weer het verzoek te krijgen steeds weer meer tijdelijke noodopvang te regelen, zoals de laatste maanden het geval is. „We willen niet blijven zeulen met deze mensen en willen zoeken naar definitieve oplossingen, zodat het COA daar structureel gebruik van kan maken.”

Hollands Midden gaat nu op zoek naar maximaal 800 permanent beschikbare bedden. Dat is het aantal dat de veiligheidsregio op basis van de huidige cijfers nog tekort komt, becijfert Lenferink. Dat is dan op basis van het uitgangspunt ’eerlijk delen’ en met een definitie waarbij het nieuwe azc bij Zorg en Zekerheid om de hoek meetelt, dat momenteel voor vijf jaar staat ingetekend. ,,Wij hebben gezegd: laat ons dit doen naar rato van de bevolkingsomvang. Onze regio Hollands Midden zou dan 2000 tot 2300 plekken moeten leveren in asielzoekerscentra. We zitten op een kleine 1500. Dus daar gaan we aan werken. En als iedere regio dat doet, dan kun je zeggen: we hebben ons deel gedaan, nu is het klaar.”

Het is een gevolg van de ergernis van het landelijke Veiligheidsberaad dat het maar niet opschiet met Van der Burgs nieuwe wet, die een structurele oplossing moet bieden voor de opvang. Dit terwijl de nood al hoog is en nog hoger wordt door de tijdelijkheid van veel opvanglocaties voor asielzoekers, vluchtelingen en statushouderswoningen die de afgelopen maanden geregeld zijn.

Dwang

Dat het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) de verantwoordelijkheid voor de noodopvang per 1 januari kan overnemen, zoals Van den Burg heeft afgesproken, vindt het Veiligheidsberaad onrealistisch - net als het COA zelf, overigens. In een notitie die de burgemeesters van Utrecht, Eindhoven, Nijmegen en Hilversum op verzoek van het Veiligheidsberaad schreven over de COA-plannen, dringen zij aan op actie en duidelijkheid. Het tekort aan plekken ligt per januari vermoedelijk zo rond de twintigduizend, maar gemeenten hebben nog geen idee wie hoeveel moet doen.

Ook willen ze weten hoe het zit met mogelijke straffen of dwang voor tegenstribbelende gemeenten. Vooral de mogelijke invoering van dat laatste maakt dat de staatssecretaris met zijn eigen partij overhoop ligt.

Van der Burg zei na afloop van zijn werkbezoek aan Leiden ’goede hoop’ te hebben zijn nieuwe wet komende vrijdag in de ministerraad te kunnen bespreken. Of de mogelijkheid om gemeenten te dwingen daar deel van uitmaakt, wil hij nog niet zeggen. Ook voor hem staan nieuwe, permanente opvangplaatsen hoog op de agenda. „We moeten niet dezelfde fout maken als in 2015. We moeten ervoor zorgen dat we voldoende voorzieningen hebben in Nederland en dat we die ook houden.”

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.