Mantelzorgers voor dementerenden in instellingen maken meer uren

ANP Producties | Bron: ANP
Utrecht

Mensen die zorgen voor een naaste met dementie die in een zorginstelling woont, doen dat steeds meer uren per week. Waar deze mantelzorgers in 2020 gemiddeld 11 uur in de week zorgden voor iemand met dementie in een zorginstelling, is dat in 2022 opgelopen tot gemiddeld 16 uur. Ook geeft een groter deel van deze mantelzorgers aan dat het combineren van de zorg met werk of andere activiteiten problematischer is, stelt onderzoeksinstituut Nivel op de Dag van de Mantelzorg op basis van de Dementiemonitor 2022.

Voor andere groepen mantelzorgers nam het aantal zorguren per week niet toe in vergelijking met de vorige monitor uit 2020. Voor de Dementiemonitor van dit jaar vulden 4500 mantelzorgers een vragenlijst in. De monitor wordt sinds 2006 iedere twee jaar uitgevoerd door Nivel, in samenwerking met Alzheimer Nederland.

Ongeveer een op de zeven mantelzorgers die dit jaar meededen aan de monitor voelt zich zeer zwaar belast of overbelast. Dat is vergelijkbaar met afgelopen jaren, maar in 2011 gaf nog een op de tien mantelzorgers aan zo zwaar belast te zijn. De mantelzorgers die zich het meest belast voelen, zijn vaak gepensioneerden, de partner van een persoon met dementie, of ze verlenen de mantelzorg alleen.

Dit jaar vulden ook 445 mensen die zelf dementie hebben een vragenlijst in. Een kwart van hen gaf aan zich vaak eenzaam te voelen, maar de meerderheid is wel tevreden met de zorg en ondersteuning die ze krijgen.

Meer nieuws uit Binnenland

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.