Zorgen om slecht verlichte zebrapaden in Voorschoten

Marlies Vording
Voorschoten

PvdA Voorschoten maakt zich zorgen om de gebrekkige verlichting bij zebrapaden en andere oversteekplekken in het dorp. Op sommige locaties is volgens de partij zelfs helemaal geen verlichting aanwezig.

De partij is bang dat dat gevaarlijke situaties veroorzaakt voor trottoirgebruikers, zeker in de nachtelijke uren. Om het probleem aan te kaarten bij het gemeentebestuur, heeft de fractie schriftelijke vragen ingediend. De slechtst verlichte oversteekplekken bevinden zich volgens de PvdA bij de rotonde bij de Van Beethovenlaan en de Mozartlaan, de kruising van de Admiraal de Ruytersingel en de Piet Heynlaan, en de Trompweg/Admiraal de Ruytersingel.

De partij vraagt zich onder meer af of het college op de hoogte is van de slechte staat of het ontbreken van lichtbakken bij oversteekplaatsen in de gemeente. Ook wil de PvdA weten of het gemeentebestuur van plan is het probleem aan te pakken en zo ja, hoe dat kan worden gefinancieerd.

Daarnaast roept de PvdA inwoners van de gemeente Voorschoten op om melding te maken van andere slecht verlichte oversteekplekken in het dorp. Dat kan zowel bij de gemeente als bij de fractie zelf.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.