Kamer wil meer controle kabinet over lerarentekort

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt tegen het lerarentekort. Partijen hebben hier meerdere voorstellen voor gedaan die worden gesteund door een meerderheid in het parlement.

Zo wil Peter Kwint (SP) dat leraren een vast contract krijgen als na een jaar werken blijkt dat ze goed functioneren. Als de onderwijssector hier geen afspraken over kan maken, wil de Kamer dat het kabinet ingrijpt. Kwint wil ook van uitzendbureaus af. In plaats daarvan vraagt hij het kabinet om er samen met het onderwijs voor te zorgen dat er een landelijk netwerk van invalleerkrachten komt.

Harm Beertema (PVV) ziet als een deel van de oorzaak dat scholen veel zeggenschap hebben over hoe ze het geld besteden dat ze van de overheid hebben gekregen. Hij wil daarom dat minister Dennis Wiersma (Onderwijs) dit systeem kritisch onder de loep neemt, een verzoek waarin hij de Kamer meekrijgt.

Omscholing

Het CDA vindt dat het financieel makkelijker moet worden voor mensen met een ander beroep om te beginnen in het onderwijs, bijvoorbeeld als een psycholoog leraar wil worden. Kamerlid Harry van der Molen (CDA) kreeg steun voor zijn voorstel om de aparte financiële regelingen die hiervoor zijn, samen te voegen zodat het makkelijker wordt voor leraren om hier gebruik van te maken. Zohair El Yassini (VVD) wil dat deze zij-instromers en ook nieuwe leraren beter worden begeleid in hun eerste onderwijsbaan, zodat ze niet snel uitvallen.

De Kamer is het ook eens met Roel Bisschop (SGP) die wil dat de overheid de optie gaat overwegen om het aantal lesuren in te perken, zodat ze aan meer klassen les kunnen geven. Het Kamerlid stelt dat het aantal lesuren in Nederland relatief hoog is. Een vermindering hiervan hoeft bovendien niet te leiden tot een slechtere kwaliteit, verwacht hij.

De PvdA en D66 roepen in twee eveneens aangenomen moties op dat scholen in plaats van elkaar te beconcurreren in de strijd om schaarse leerkrachten, meer gaan samenwerken. De overheid moet hierin de regie nemen, vindt de Kamer.

Meer nieuws uit Binnenland

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.