Extra aandacht voor acceptatie lhbti+ op de Leidse sportvelden

Het dragen van de OneLove aanvoedersband tegen elke vorm van discriminatie is op het WK voetbal in Qatar een gevoelig onderwerp.© Foto ANP / BART STOUTJESDIJK

Binnert Glastra
Leiden

De acceptatie van lhbti+ krijgt een belangrijke plaats in het volgend jaar te sluiten Leidse sportakkoord. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van GroenLinks en VVD.

Woorden als mietje en homo worden op sportvelden nog met regelmaat gebezigd zonder dat coaches en scheidsrechters ingrijpen. Pesterijen vanwege een andere seksuele voorkeur of genderidentiteit vinden ook nog geregeld plaats en lbhti+’ers zijn veel minder vaak lid van een sportclub dan het landelijk gemiddelde. Dat constateerden de fracties van VVD en GroenLinks, die daarom van het stadsbestuur wilden weten hoe het staat met de Leidse inspanningen hier verandering in te brengen.

Dat ging aanvankelijk moeizaam, blijkt het antwoord dat zij krijgen van burgemeester en wethouders. Een eerdere poging om verenigingen enthousiast te krijgen om mee te doen aan een proef de Alliantie Gelijkspelen - een landelijk samenwerkingsverband dat streeft naar volledige acceptatie van lhbti+’ers in de sport vóór 2028 - is niet gelukt. ,,Daarom is er voor gekozen om informatie en opleiding over lhbti+-discriminatie bij de vertrouwenscontactpersonen te beleggen’’, schrijft het stadsbestuur.

Veertig kregen al een opleiding en nog eens twaalf staan daarvoor ingeschreven voor begin volgend jaar. Ook wordt sportclubs nogmaals gevraagd mee te doen aan de alliantie en informeert de gemeente wat de clubs nodig denken te hebben om aan de slag te kunnen gaan met het onderwerp. ,,Daarnaast zal in het nieuwe sportakkoord, dat in 2023 wordt vastgesteld, een veilig en sociaal sportklimaat een belangrijk thema vormen. Hierin worden de verschillende thema’s van het programma Leiden Inclusief meegenomen om samen met diverse partners in de stad een inclusief sportklimaat te creëren.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.