College: voorrang statushouders huurwoningen geen discriminatie

ANP Producties | Bron: ANP
Utrecht

Het gedurende zes weken voorrang verlenen aan statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen door de gemeente Utrecht is geen discriminatie en dus toelaatbaar, zo oordeelt het College voor de Rechten van de Mens, na klachten van mensen die de voorrang discriminerend vonden.

Utrecht had voor dit jaar de taak om 650 statushouders te huisvesten. Als gevolg van de asielcrisis drong de rijksoverheid in de zomer bij de gemeentes aan daar haast mee te maken. De stad startte daarom in augustus een zogeheten versnellingsprocedure om aan de oproep uit Den Haag gehoor te geven. Ander motief voor Utrecht was de wens om vanuit mensenrechtelijk oogpunt een bijdrage te leveren aan een verlichting van de crisis.

Utrecht had het College gevraagd de tijdelijke versnellingsprocedure aan de wet gelijke behandeling te toetsen. De procedure leidde tot een aantal klachten over discriminatie van mensen bij het College en antidiscriminatiebureau Artikel 1 Midden Nederland.

Versnellingsactie

Omdat door de versnellingsactie de ene groep mensen, overwegend van niet-Nederlandse afkomst, voorrang krijgt op de andere groep met hoogstwaarschijnlijk voornamelijk een Nederlandse afkomst oordeelt het College dat sprake is van een indirect onderscheid op grond van ras. Maar toch vindt het College dat het gaat op een legitiem doel. De gemeente had tot doel om haar wettelijke taak versneld uit te voeren om achterstand in te lopen en zo een bijdrage te leveren aan de verlichting van de crisis in de asielketen.

De versnellingsactie is volgens het College een passend middel om het doel te bereiken, omdat de voorrang betekende dat statushouders in korte tijd konden worden gehuisvest.

Meer nieuws uit Binnenland

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.