Inloopbijeenkomst over tijdelijke huisvesting in en bij oude Leidse brandweerkazerne

De brandweer verhuisde onlangs van de Gooimeerlaan naar de Schipholweg.© Foto Cyclomedia

Binnert Jan Glastra
Leiden

In de oude Leidse brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan is volgende week woensdag een inloopbijeenkomst over de plannen om daar ’bijzondere doelgroepen’ te huisvesten. In een brief nodigt de gemeente omwonenden daarvoor uit.

Op de plek van de onlangs verlaten brandweerkazerne zou de gemeente vanaf volgend jaar graag zestig* studio’s en tien gezinswoningen in gebruik nemen. Er komt ooit wellicht een nieuw treinstation, maar dat ziet de gemeente de eerstkomende vijftien jaar niet gebeuren.

In de tussentijd ziet de gemeente er een mooie plek in om een deel van de woningnood op te lossen voor bijzondere doelgroepen, zoals Leidenaars uit de maatschappelijke opvang die weer zover zijn om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Ook is de plek in beeld als zogenoemde tussenvoorziening voor statushouders, waar zij tijdelijk kunnen wonen tot er een permanente woning is gevonden.

Het plan bestaat al geruime tijd, maar de gemeente gaat omzichtig te werk en heeft er nog niet formeel toe besloten. In de brief die de gemeente aan omwonenden stuurde, worden zij dan ook uitgenodigd om langs te komen voor informatie over ’mogelijke toekomstige plannen in uw wijk’.

De inloopbijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur in de voormalige brandweerkazerne, aan de Gooimeerlaan 25.

*In een eerdere versie van dit artikel stond dat het ging om 15 studio’s, in en om de oude kazerne. Dit aantal werd in september aan de gemeenteraad medegedeeld, maar is inmiddels verouderd. De kazerne wordt bovendien gesloopt.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.