Verankering lhbti-rechten in grondwet 'historische overwinning'

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

COC Nederland noemt het verankeren van de rechten van lhbti'ers in de grondwet een "historische overwinning voor de regenbooggemeenschap". Dinsdag stemde een meerderheid in de Eerste Kamer voor een verbod op discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Ook discriminatie op basis van handicap wordt in de grondwet opgenomen.

"Eindelijk worden lhbti-rechten trots genoemd in artikel 1 en niet meer weggemoffeld", zegt voorzitter Astrid Oosenbrug. "En verankering in de grondwet is een garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaarbevochten rechten kunnen genieten. Dat we ook in de toekomst nog kunnen trouwen, kinderen kunnen opvoeden en beschermd zijn tegen discriminatie. Ook als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt draait in het nadeel van de regenbooggemeenschap."

Het initiatief voor het voorstel om de grondwet aan te passen is ingediend door D66, GroenLinks en de PvdA. Over een wijziging van de grondwet moet twee keer worden gestemd in zowel de Tweede als de Eerste Kamer, met een Tweede Kamerverkiezing tussen beide stemmingen. Bij de tweede stemming is bovendien een tweederdemeerderheid nodig. In 2020 steunden beide Kamers de wijziging ook al.

Het COC pleit sinds 2004 voor verankering van de rechten van homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen in de grondwet. In landen als Zweden, Portugal, Malta, Mexico en Zuid-Afrika is dat al gebeurd.

Ook Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of chronische ziekte, spreekt van een "historische" dag. "Het toevoegen van de grondslag handicap aan artikel 1 is historisch nieuws", zegt directeur Illya Soffer. "De overheid krijgt een extra opdracht om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken. Niet alleen in wetgeving, maar ook in de praktijk. Dit is hard nodig, want op dit moment ervaren zij in hun leven dagelijks discriminatie en uitsluiting."

Meer nieuws uit Binnenland

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.