Provincie tikt gemeente Leidschendam op de vingers om vakantiepark Vlietland

Vlietland.© Archieffoto

Aad Rietveld
Den Haag

De provincie Zuid-Holland is helemaal niet van plan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg te dwingen een bestemmingsplan vast te stellen dat de bouw van 222 vakantiewoningen in recreatiegebied Vlietland mogelijk maakt.

Dat schrijft commissaris van de koning Jaap Smit in een brief aan burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg. Die waarschuwden onlangs in een brief aan de gemeenteraad, dat verder uitstel van een besluit over het bestemmingsplan kan leiden tot dwang van de kant van de provincie en dat die zelf een ’inpassingsplan’ kan vaststellen om de vakantiewoningen mogelijk te maken en zo de gemeente buitenspel kan zetten.

De provincie heeft ’met verbazing kennis genomen’ van die brief, schrijft Smit. Volgens de commissaris van de koning is de brief van B&W gebaseerd op ’aannames met betrekking tot de positie en de handelwijze van de provincie’ die niet juist zijn. ’Wij weten niet waar u dat op baseert’. Er is volgens Smit ’op dit moment geen aanleiding die een dergelijke stap rechtvaardigt’.

B&W van Leidschendam-Voorburg stuurde de brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van een verzoek van het Burgerinitiatief Vlietland - een actiegroep met een aanzienlijke Voorschotense en Leidse inbreng - om een nieuw plan voor een recreatiepark in Vlietland te ontwikkelen in overleg met bewoners. Dat zou kunnen leiden tot een schadeclaim van ontwikkelaar Dutch Lake Residence en tot ’een uiterste inspanning van de provincie ’om het recreatiepark mogelijk te maken. ’

’Daar is geen sprake van’, aldus Smit. ’Afstemming hierover had onduidelijkheden die naar aanleiding hiervan zijn gerezen en kunnen rijzen, voorkomen kunnen worden’. Hij wijst erop dat de provincie zelfs een zienswijze op het bestemmingsplan heeft ingediend, waarin zij de gemeente Leidschendam-Voorburg verzoekt dat plan op punten aan te passen. Zo wil de provincie onder meer dat de gemeente duidelijker uitlegt hoe het recreatiepark past in de omgeving.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.